nieuws

Ondergronds watertappunt met chipkaartbediening

bouwbreed

utrecht – Hydron Midden-Nederland heeft op de Utrechtse Neude een eerste Ondergronds Watertappunt (OWT) met een persoonlijke chipbediening in gebruik genomen. ‘Water tappen gaat nu digitaal en Hydron komt vrijwel niet meer tussenbeide.’

Met deze innovatie behoort het huren van standpijpen – met het risico van verontreiniging van het drinkwater – tot het verleden. ‘Het komt erop neer dat grootgebruikers van ondergrondse tappunten met deze chipbediening en een bijbehorende sleutel geen standpijp meer op het leidingnet (brandkranen) hoeven te schroeven’, zegt J. Klever, woordvoerder van Hydron Midden-Nederland. Gebruikers zijn niet alleen gemeentelijke reinigingsdiensten, wegbeheerders en plantsoenendiensten, maar ook particulieren zoals kermisexploitanten en aannemers. Traditioneel onttrekken zij via standpijpen water aan het drinkwaterleidingnet. De waterchip die namens Hydron is ontwikkeld door de leverancier van de OWT’s, bestaat uit een kunststof kaartje ter grootte van 3 à 4 centimeter. Met de waterchip kan een van tevoren vastgestelde hoeveelheid worden getapt. Klever: ‘Als het ware een prepaid-systeem, vergelijkbaar met de chip-knip.’ Het exacte verbruik wordt door de chip geregistreerd. De chip is tevens slotsysteem voor de beveiliging. Op ieder regiokantoor van Hydron kan de chip worden gehuurd en opgewaardeerd. Klever denkt dat Hydron binnen anderhalf jaar in de provincie Utrecht honderd OTW’s gaat installeren. De brandweer blijft als vanouds gebruik maken van de traditionele brandkranen. ‘Gebruikers die water wensen te tappen op plekken waar (nog) geen OTW is, moeten met ons contact opnemen’, aldus Klever. Hydron zal dan een medewerker sturen om een standpijp aan te sluiten op een brandkraan. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels