nieuws

‘Netelenbos strooit indianenverhalen rond’

bouwbreed

den haag – Minister Netelenbos (verkeer) breekt haar eigen werk af door te doen alsof het hele Nationale Verkeers- en Vervoersplan dinsdag is weggevaagd. VVD-kamerlid Hofstra vindt de reactie van de PvdA-minister zwaar overtrokken. ‘Ze heeft onze wensen naast zich neergelegd en schrikt dan van de stemmingsuitkomst.’

‘De minister doet nu erg haar best om indianenverhalen rond te strooien’, vindt het kamerlid. ‘Het is pas retoriek om de VVD het vertragen en schrappen van bouwprojecten te verwijten.’ Hofstra is niet in het minst onder de indruk van de commotie die is ontstaan na het wegstemmen van de planologische kernbeslissing. ‘Wij hebben meteen voorgesteld het onderwerp uit te stellen tot na de verkiezingen. Zeker omdat de nota eigenlijk niet los gezien kan worden van de al doorgeschoven Vijfde nota ruimtelijke ordening’, licht Hofstra toe. ‘Het is echt onzin om te doen alsof onze tegenstem als donderslag bij heldere hemel komt. Ik vind de ambities van deze nota gewoon te laag. Laten we proberen 50 procent van de files weg te werken, in plaats van een gemiddelde snelheid van 60 kilometer per uur in de spits na te streven. Ook ontbreken van oplossingen voor de korte termijn en missen we specifieke bedragen voor de verschillende projecten. Daar is de minister steeds op gewezen, maar er is nooit een goed antwoord op gekomen.’ De liberaal is tevreden als het ministerie op deze vragen een antwoord formuleert en wijst met kracht van de hand dat daarmee de hele nota waardeloos zou zijn. De politicus wil nog wel kwijt dat de bouwsector zich geen zorgen hoeft te maken over de projectenstroom na 2010. ‘De VVD is en blijft voor veel investeringen in de gww-sector. Lees het verkiezingsprogramma er maar op na. Het NVVPmoet nu gewoon onderdeel worden van het regeerakkoord en kan kort daarna snel door de Tweede Kamer worden behandeld. Hofstra zegt zich van tevoren te hebben gerealiseerd dat de tegenstem van de VVDde wet zou kunnen blokkeren. ‘Onze tegenstem bleek zelfs doorslaggevend, maar de motieven daarvoor gaan tot twee jaar terug en hebben weinig te maken met de politieke wrevel tussen VVD en PvdA van de afgelopen maanden.’

Reageer op dit artikel