nieuws

Ministerie wil ook nieuwe stad in Haarlemmermeer

bouwbreed

den haag – Een nieuwe stad tussen Hoofddorp en Abbenes is het alternatief voor de uit de plannen verdwenen Bollenstad.

Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Minister Netelenbos wees eerder een dergelijk plan van PvdA’ers Duivesteijn en Depla van de hand, omdat de geplande woningen onder de uitvliegroute van de Kaagbaan op Schiphol liggen. De interne geheime studie waarop het Haarlems Dagblad de hand wist te leggen, introduceert niet alleen de nieuwe stad Meerstede, maar ook twee nieuwe spoorverbindingen, een nieuwe weg aan de zuidkant van Hoofddorp en toch een – weliswaar afgeslankte – Bollenstad. Het ministerie schrijft dat de stad van ongeveer 30.000 woningen en een bedrijventerrein van 500 hectare in de Haarlemmermeer nodig zijn om Schiphol te versterken en voor ‘een krachtige impuls aan de internationale profilering van Deltametropool’. Duivesteijn en Depla kregen op hun plan voor een dergelijke stad de toezegging van een onderzoek van minister Pronk (ruimtelijke ordening) tijdens de behandeling van de Vijfde nota ruimtelijke ordening op 25 maart. De studie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat was toen al af. Netelenbos raadde toen de bouw in de Haarlemmermeer af.

Magneetzweefbaan

De aanleiding voor de studie was een plan van het consortium Transrapid voor een magneetzweefbaan tussen Lelystad en Leiden als aanzet voor de Zuiderzeelijn en het Rondje Randstad. De onderzoekers wilden meteen bezien of de Haarlemmermeer het alternatief kan zijn voor de afgeschoten Bollenstad, die op last van de Tweede Kamer verdween uit de Vijfde nota. Het plan van het ministerie voorziet in een afgeslankte vorm van de Bollenstad met 17.500 woningen. Bij Hillegom moet een tweede Wassenaar verrijzen. In de Haarlemmermeer is ruimte voor 30.000 tot 35.000 woningen in twee nieuwe kernen tussen Hoofddorp en Abbenes. Een nieuwe spoorlijn, in het rapport Haarlemmermeerlijn gedoopt, is gepland door het middengebied van Nieuw-Vennep en Hoofddorp. Dat betekent dat deze ten zuiden van Hoofddorp naar het westen gaat en aftakt van de bestaande Schiphollijn. Na een afbuiging naar Nieuw-Vennep, sluit deze voorbij Abbenes weer aan bij de Schiphollijn. De tweede nieuwe spoorverbinding, de Bollenlijn, moet de Haarlemmerlijn met Hillegom gaan verbinden.

Reageer op dit artikel