nieuws

Miljoenen voor gebouw kinderopvang Maastricht

bouwbreed

maastricht – De Maastrichtse kinderopvangorganisatie MIK (Maatwerk in Kinderopvang) gaat een nieuw gebouw neerzetten voor grootschalige kinderopvang in de Maastrichtse wijk Randwyck. Het gebouw gaat volgens marketingmanager I. van den Brekel van MIK in Maastricht ‘ettelijke miljoenen euro’s’ kosten. Hoeveel precies is nog niet bekend, omdat de contracten met de bouwers nog getekend moeten worden.

Architect is de Duitser Jurgen van Brandt en aannemer is Smeets Bouw uit Maastricht. Het gebouw aan de Leuvenlaan moet onderdak bieden aan 112 opvangplaatsen. Het zal bestaan uit twee met elkaar verbonden delen van twee en drie verdiepingen. Het is gelegen vlakbij een groot industrieterrein en woonbebouwing. Volgens Van den Brekel is er vooral bij de bedrijven een grote behoefte aan kinderopvang. Tot voor kort kende Maastricht voor de opvang van nul- tot vierjarigen en de buitenschoolse opvang van vier- tot twaalfjarigen wachttijden van zes tot twaalf maanden. Momenteel is er voor bepaalde dagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties geen wachtlijst meer. Ruim een jaar geleden kreeg MIK (maatwerk in kinderopvang), via een openbare aanbestedingsprocedure, de opdracht van de gemeente Maastricht haar aantal kinderopvangplaatsen voor eind 2002 uit te breiden met 483 plaatsen, goed voor de opvang van zo’n 1500 kinderen. Deze uitbreidingen komen op verschillende plekken door de hele stad. Het afgelopen jaar realiseerde MIK al meer dan de helft van het aantal gewenste plaatsen. Dat gebeurde onder meer door uitbreidingen en verhuizingen naar andere panden. Uitbreiden betekent volgens Van den Brekel niet alleen het (ver)bouwen van nieuwe locaties, maar ook het aanpassen van bestaande accommodaties. In kinderdagverblijf Sterre in Heer, kinderdagverblijf Kiekeboe en crèche Juliana in het Centrum van Maastricht heeft MIK al opvang gerealiseerd door het verbouwen van bestaande panden. MIK is één van de grotere kinderopvangorganisaties in Nederland. Naast eigen kindercentra, kent MIK een franchiseorganisatie waar kinderdagverblijven bij zijn aangesloten en een expertise poot, van waaruit consultancy wordt geleverd aan collega organisaties. Voor bedrijven verzorgt MIK de bedrijfsregeling kinderopvang.

Reageer op dit artikel