nieuws

Metalektro koerst naar tussen-cao

bouwbreed

houten/utrecht – De vakbonden willen voor de 185.000 werknemers in de metaal- en elektrotechnische industrie een collectieve arbeidsovereenkomst afsluiten met een looptijd van slechts driekwart jaar. CNV Metaal en Elektro zowel als FNV Bondgenoten zet bij de onderhandelingen in op een salarisverhoging van 3 procent. Op jaarbasis bedraagt de beoogde loonstijging 4 procent.

‘We hebben goede redenen om de looptijd te beperken tot negen maanden’, aldus CNV-onderhandelaar H. Dekker. ‘Dit jaar is lastig in te schatten. Hoe zullen de economische ontwikkelingen zijn? Voor 2003 zijn de vooruitzichten weer wat beter, al zullen de resultaten zich eerst nog moeten uitkristalliseren. Vanwege de korte looptijd hebben we een beperkt aantal voorstellen ingediend.’ Naast de onzekerheid over het economische tij, is voor de bonden een argument om een tussen-cao voor te stellen de wens om de metalektro-cao in de pas te laten lopen met de cao voor metaal en techniek. ‘Beide cao’s lopen af. Dat geeft een goed moment om met een korte cao te komen. Streven is de afstemming van de betrokken bedrijfstakken zo veel mogelijk te bevorderen. Onderlinge concurrentie wordt daarmee vermeden’, stelt Dekker.

Bruggen

Onderhandelaar Berger verwacht niet dat de werkgevers zonder slag of stoot akkoord zullen gaan met de voorstellen van de vakbonden. ‘Er zijn signalen dat de onderhandelingen niet gemakkelijk zullen worden. De oorzaak? Die heeft te maken met de opvatting hoe de loonontwikkeling de komende tijd moet zijn. Wij van onze kant zijn in ieder geval van plan om bruggen te bouwen. Of we diepe kloven tegenkomen, merken we wel onderweg.’ Problemen zoals de scherpe tegenstellingen in het overleg over de bouw-cao verwacht Berger niet. De CNV’er zal zich in ieder geval weer drie keer te bedenken alvorens zich vast te graven in een specifiek element van het pakket voorstellen.’ Ook de korte looptijd van de cao is bespreekbaar. Zelfs al hebben we voor de termijn van negen maanden goede argumenten.’

Expertise

De bonden komen met het voorstel om op basis van het wao-preventieplan een bedrijfstakexpertisecentrum op te zetten. Idee is om kennis te ontwikkelen voor een ondernemingsgerichte aanpak ter voorkoming van wao-instroom. De resultaten van het projectplan van Arbo-unie dienen als leidraad. Een nieuw accent zou tevens moeten komen te liggen op de ontwikkeling van instrumenten waarmee de werknemer zijn verantwoordelijkheid kan invullen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. De onderhandelingen over de cao metalektro gaan op 25 april van start. De tweede en derde ronde van de gesprekken staan op de agenda voor 14 mei en 3 juni.

Reageer op dit artikel