nieuws

Knelpunten in bouw nemen alleen maar toe

bouwbreed

voorburg – De problemen die projectontwikkelaars en bouwondernemers tegenkomen nog voordat er een spa de grond in gaat, nemen alleen maar toe. Dit schrijft de NVB in een brandbrief aan staatssecretaris Remkes.

De inkt van het eindrapport van de Taskforce Woningbouwproductie is inmiddels twee maanden droog. Daarna is het ‘oorverdovend stil’ geworden. En dat terwijl uit onderzoek van OTB uit Delft blijkt dat de knelpunten in de bouw groter zijn geworden. Reden voor de NVB bij Remkes aan te dringen op snelle maatregelen. Uit het onderzoekt blijkt dat de bouw de grootste problemen kent in de planvoorbereidingsfase. Vooral de trage besluitvorming bij gemeenten wordt als een loodzware last ervaren. Dit knelpunt heeft een intensiteit meegekregen van 192. Dat betekent dat het bijna tweemaal zo zwaar weegt voor de bouwers als het gemiddelde knelpunt. In Zuid-Nederland is de score zelfs 202. Bijna even verontrustend noemt de NVB het langdurig overleg met gemeenten en de slechte kwaliteit van het gemeentelijk personeel. ‘Vooral dit laatste baart zorgen, omdat plannen die soms maar een klein zetje nodig hebben om tot afronding te komen, nu onnodig lang op de plank blijven liggen door ongekwalificeerd ambtelijk personeel’, schrijft NVB-voorzitter Henk van Harssel aan Remkes. Ook in de verkoopfase ondervinden de bouwondernemers problemen. Die worden echter als iets minder zwaar ervaren. Het meest genoemde knelpunt in deze fase is wel de ongunstige prijs-kwaliteitverhouding van de woningen als gevolg van de hoge grondprijzen.

Opleveren

In de bouwfase wordt de stijging van de bouwkosten als grootste knelpunt gezien. Die heeft niet zozeer te maken met loonstijgingen als gevolg van de krappe arbeidsmarkt, maar meer met verscherpte dubo- en bouwregelgeving. Ondanks deze knelpunten, verwacht een krappe meerderheid van de bouwondernemers dit jaar meer woningen op te leveren dan vorig jaar. Alleen in Zuid-Nederland verwachten de bouwers minder te doen te hebben. OTB waarschuwt er hierbij wel voor dat de gesignaleerde knelpunten effecten zullen hebben op de toekomstige woningbouw.

Reageer op dit artikel