nieuws

Instituut voor arbitrage dit jaar van start

bouwbreed Premium

den haag – Er komt nog dit jaar een onafhankelijke arbitrage-instituut voor geschillen tussen bouwers en woningkopers. Dat hebben de betrokken belangenorganisaties laten weten. Met de nieuwe organisatie komt een eind aan een jarenlange discussie.

Het nieuwe instituut wordt bij een onafhankelijke stichting ondergebracht waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd. De uitspraken van de nieuw op te zetten organisatie zijn bindend. Een beroep bij de Raad van Arbitrage, die in de toekomst alleen nog maar zaken van grote opdrachtgevers behandelt, is daarna dus niet meer mogelijk. De plannen moeten ervoor zorgen dat woningkopers voor arbitrage bij één loket terecht kunnen. Onder de huidige regeling is dat niet het geval. Nu bepaalt de aard van het meningsverschil nog of de particuliere opdrachtgever voor arbitrage bij het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) of bij de Raad van Arbitrage moet aankloppen.

Convenant

Niet iedereen is enthousiast over de plannen. Met name het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB) verzet zich. De belangenorganisatie voor bouwondernemingen houdt vast aan het convenant dat in 1996 is afgesloten. Hierin werd afgesproken dat het onafhankelijk instituut onder verantwoordelijkheid van de Raad van Arbitrage zou vallen. Daarnaast wil het NVOB de mogelijkheid openhouden voor een beroepsprocedure bij de Raad van Arbitrage. Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB), een federatie van belangenorganisaties waarvan ook het NVOB deel uitmaakt, heeft echter haast en stapt over de bezwaren heen. Er ligt nieuwe wetgeving op de plank die het voor particuliere huizenkopers mogelijk maakt om 5 procent van de koopsom als een soort waarborg bij een notaris in bewaring te geven. Wanneer de bouwer zijn werk niet goed doet, wordt het geld vastgehouden totdat beide partijen het eens zijn. Het nieuwe arbitrage-instituut maakt het mogelijk om deze regeling te versoepelen.

Irritaties

Het AVBB heeft begin februari dan ook met alle belanghebbende partijen – het GIW en de Vereniging Eigen Huis (VEH) – afgesproken het convenant van 1996 open te breken. ‘Na één of twee jaar wordt een evaluatie gehouden. Dan wordt ook gekeken of het mogelijk is of het onafhankelijk instituut onder de paraplu van de Raad van Arbitrage gebracht kan worden’, legt P. Clerx van het AVBB uit. De verdeeldheid bij de bouworganisaties, en de vertraging die hieruit volgt, roept irritaties op bij de andere partijen. ‘De bal ligt bij de bouworganisaties’, reageert F. van Loon van de VEH namens de huizenkopers. Directeur H. Scholten van het GIW is iets explicieter in zijn kritiek. ‘Zolang het AVBB intern niet op één lijn zit, blijft alles traag verlopen.’ Daarnaast verwijt Scholten het NVOB dat de organisatie zich vaak beroept op ‘emotionele argumenten’.

Reageer op dit artikel