nieuws

‘In Roermond gaan beesten voor mensen’

bouwbreed

‘In Roermond gaan beesten voor mensen’

ROERMOND – De Roermondse VVD-wethouder van Volkshuisvesting J. van Rey maakt zich kwaad over de voorrang die beschermde dieren krijgen boven mensen. Zo moest in Roermond een bestemmingsplan voor de bouw van zestig woningen achter fitnesscentrum Dennemarken grondig worden herzien nadat er twee kamsalamanders waren ontdekt, beklaagde Van Rey zich woensdag. Daardoor kunnen vijftien van de zestig woningen niet worden gebouwd. Ook vreest van Rey dat om twee soorten beschermde diertjes te beschermen er woningen moeten worden afgebroken in het Roermondse gehucht Asenray. Daar moet de dubbelbaans autoweg N280 komen en zorgen voor de verbinding van de toekomstige A73-Zuid met de Duitse Bundesautobahn 52. Daarmee wordt volgens Rijkswaterstaat dé ontbrekende schakel in het Transeuropees Netwerk gerealiseerd. Er liggen nu vier varianten van de N280 op de tekentafel, maar Van Rey vreest dat daarvan de voor het dorp Asenray meest gunstige variant het niet zal halen: die loopt namelijk door een gebied met Ecologische Hoofdstructuur. ‘Het is van de gekke dat in dit land mensen moeten wijken voor een paar kamsalamanders!’

Reageer op dit artikel