nieuws

HSL naar Parijs goed alternatief voor stankoverlast

bouwbreed

den haag – De CSM maakt bij de Raad van State bezwaar tegen een bestemmingsplan van de gemeente Breda. Ze is bezorgd over de grootschalige nieuwbouw op het voormalige slachthuisterrein in haar directe omgeving.

‘Er bestaat nog geen duidelijkheid over de milieunormen waar wij ons in de toekomst aan moeten houden. Intussen rukt de stad op. Dat leidt tot klagende bewoners’, aldus advocaat mr. Faro. Terwijl de CSM zich zorgen maakt over het woongenot van toekomstige omwonenden menen de gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant dat het juist goed toeven is onder de rook van de CSM. ‘Volgens een leefbaarheidsonderzoek is het woongenot in de omgeving met de grootste geurhinder juist hoog’, aldus de vertegenwoordiger van de provincie. De gemeente wijst er bovendien op dat de nieuwe woonwijk op loopafstand ligt van de toekomstige HSL-aansluiting. ‘Vanaf 2005 is men in tweeëneenhalf uur in Parijs.’ Advocaat Faro vindt dat zo appels met peren worden vergeleken. ‘Hoe kun je stank goed praten met een hoge snelheidslijn’. Volgens hem moeten provincie en gemeente conformeren aan een ‘duizendmetergrens’ voor milieuzonering, zodat ‘het aantal potentieel gehinderden binnen een straal van 1000 meter rondom de CSM fabriek niet mag toenemen’. De gemeente kan niets met zo’n norm. ‘Het centrum van Breda valt binnen die straal. Het zou betekenen dat de CSM alle ontwikkelingen tot in de binnenstad kan beheersen’. Uitspraak over enkele weken.

Reageer op dit artikel