nieuws

Gestegen prijzen hinderen verkoop huurwoningen

bouwbreed

huizen – De woningcorporaties slagen er maar mondjesmaat in huurwoningen te verkopen. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw constateert dat, om de prognoses te halen, alom in den lande extra woningen aan de verkoopprogramma’s worden toegevoegd. De verwachte opbrengsten staan daardoor onder druk.

Het fonds geeft als belangrijkste verklaring voor de stagnerende afzet de sterk gestegen prijzen. ‘Mensen vragen zich af of het niet verstandiger is te blijven huren, in plaats van geld uit te geven aan een koopwoning. Verder neemt de mutatiegraad af. Daardoor is het aantal woningen dat te koop wordt aangeboden beperkt.’ In de grote steden wordt een vlotte verkoop verhinderd door de eis woningen eerst te splitsen alvorens ze te verkopen. Het Waarborgfonds schat in dat gezien de gestegen prijzen van de woningen de meeste corporaties de verwachte verkoopopbrengsten gerealiseerd hebben. Door de relatief lage boekwaarde werden aanzienlijke boekwinsten gehaald op de verkochte woningen. De corporaties geven aan dat het aantal verkochte woningen dit jaar niet zal stijgen. De organisaties zijn volop in de weer om uit te zoeken welke woningen voor verkoop in aanmerking komen.

Deelnemers

Het Waarborgfonds signaleert vanwege de toenemende vraag naar huurwoningen, langere wachttijden. Vooral wie zoekt naar kwalitatief betere woningen voor ouderen, zal geduld moeten oefenen. De stichtingskosten van nieuwbouwprojecten stegen vorig jaar aanzienlijk. Ondanks het hoger vaststellen van de aanvangshuren, namen de onrendabele investeringen in woningen verder toe. De deelnemers aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw exploiteerden begin vorig jaar 2.288.000 woningen. Buiten dat aantal gehouden zijn garages en commerciële ruimten. Eind 2001 was 90 procent van alle 610 toegelaten instellingen geregistreerd als deelnemer van het WSW. Door fusies neemt het aantal corporaties gestaag af. Vorig jaar werden 45 namen geschrapt. Het aantal afvallers in 2002 wordt geraamd op 31. Het percentage fondsdeelnemers blijft echter vrijwel constant.

Reageer op dit artikel