nieuws

Gemengde gevoelens over apart grotestedenbeleid

bouwbreed Premium

den haag – Het grotestedenbeleid moet doorgaan, vindt een meerderheid in de Tweede Kamer, maar er kan nog best eens kritisch gekeken worden naar de huidige dertig steden. PvdA en CDA twijfelen daarbij openlijk aan de meerwaarde van een aparte minister, bleek gisteren tijdens een debat in het parlement.

PvdA-Kamerlid Horn wil niet nu de conclusie trekken dat het beleid moet stoppen, maar noemt de resultaten aan de magere kant. CDA-Kamerlid De Pater vindt dat Van Boxtel zijn taak als coördinerend bewindsman niet heeft waargemaakt. Tijdens de formatie na de verkiezingen zal blijken of een nieuw kabinet nog wat voelt voor een apart grotestedenbeleid. De minister van Grotestedenbeleid, Van Boxtel, telde vooral zijn zegeningen tijdens de tussenevaluatie over het gevoerde beleid van de afgelopen jaren.

Aandachtswijken

Van Boxtel liet blijken graag nog een tweede termijn als minister te willen vervullen en vindt zo’n post in het volgende kabinet onontbeerlijk. De minister vindt juist dat in veel zogenoemde aandachtswijken – ‘de term achterstandswijk klinkt te negatief’ – aantoonbaar vooruitgang is geboekt. De werkloosheid loopt terug en de verloedering neemt af. Wel geeft hij toe dat in nog veel meer wijken grootschalige sloop/nieuwbouwprojecten nodig zijn om de middenklasse voor de steden te behouden. Uit de tussenbalans blijkt dat in 27 wijken geen enkele vooruitgang is geboekt. Met name de sociale problematiek in de vier grote steden is zeer hardnekkig. Een meerderheid in de Kamer is het met hem eens dat de problemen lastig zijn en oplossingen zich niet van de ene op de andere dag aandienen. De minister is vooral tevreden over het feit dat de projectmatige aanpak onder de vorige staatssecretaris is vervangen voor meerjarige langlopende afspraken met dertig steden.

Lijst

Wat hem betreft wordt tot 2010 niet meer getornd aan deze methode. De Kamer is dat niet met hem eens en vindt dat er ruimte moet zijn voor nieuwkomers als Gouda, Sittard-Geleen, Alkmaar, Emmen en Almere. De vier grote, 21 andere en vijf aanhanggemeenten zijn op verschillende selectiecriteria op de lijst van rechtstreekse gemeenten gekomen en kunnen rekenen op een gestage stroom van miljarden euro’s. De Kamer vindt dat in het nieuwe regeerakkoord en de geplande tussenevaluatie in 2004 ruimte moet zijn voor geschuif met budgetten als blijkt dat andere gemeenten het geld harder nodig hebben. Van Boxtel heeft toegezegd de kosten van eventuele uitbreiding op een rij te zetten en deze voor de kabinetsformatie in de zomer beschikbaar te stellen. Hij tekende daarbij aan dat wat hem betreft uitbreiding alleen bespreekbaar is als er ook extra geld beschikbaar komt.

‘Problemen in vier grote steden zijn zeer hardnekkig’

Reageer op dit artikel