nieuws

Fusiegemeente Sittard-Geleen wil onder GSB-beleid vallen

bouwbreed Premium

sittard – De extra uitgaven die de nieuwe gemeente Sittard-Geleen moet doen als gevolg van de herindeling, zijn veel hoger dan de van het Rijk ontvangen gewenningsbijdrage. In de nieuwe gemeente worden twee grote steden en een dorp (Born) samengevoegd.

Dit geeft volgens de bestuurders problemen die niet te vergelijken zijn met de samenvoeging van enkel kleinere gemeenten met een grote. Daarom zou de fusiegemeente onder het Grote Steden Beleid (GSB) moeten vallen. Bovendien heeft de fusiegemeente te maken met grootstedelijke problemen, terwijl door het ontbreken van de GSB-status geen geld voor het oplossen van deze problemen beschikbaar is. De gemeente gaat nu met provincie en Kabinet praten over het binnenhalen van Rijks- en Europese subsidies voor het op de kaart zetten van de nieuwe stad en de dekking van de extra kosten die met de herindeling samenhangen. Ook wil de gemeente – na Maastricht de grootste van Limburg, de GSB-status – en moeten daarnaast private partijen bij de uitvoering van grote projecten hun verantwoordelijkheid nemen, aldus het college van B en W.

Aanbestedingen

Om de zaken financieel rond te krijgen wordt nieuw beleid ontwikkeld in het kader van aanbestedingen, publiek-private samenwerking en holdingstrategie. Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen schrijven dit in hun begroting 2002. Die komt er nu pas, omdat de drie begrotingen van de oude gemeenten Sittard, Geleen en Born moesten worden vertaald.

Reageer op dit artikel