nieuws

Franse justitie stelt onderzoek in naar gezondheidsschade cement

bouwbreed Premium

rouen (f) – De officier van justitie in de Franse stad Rouen is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van de gezondheidsschade, opgelopen door Eric Bellet. De 41-jarige vloerenlegger stelt dat hij een chronische ziekte heeft opgelopen door blootstelling aan de zware metalen chroom en kobalt in het cement waarmee hij moest werken.

Vijf maanden nadat hij was gaan werken in de bouw, kreeg hij eczeem aan beide handen, voeten en knieën. De infecties verdwenen niet, maar kwamen steeds terug. In maart ’98 werd de aandoening gediagnosticeerd als een beroepsziekte, namelijk allergisch eczeem door contact met cement. Huidtesten wezen op een sterke gevoeligheid voor kaliumbichromaat en een zwakkere voor kobalt. Op 28 april 1998 stopte Bellet met vloerenleggen, nadat het eczeem door verschillende medische experts was bekeken. Het sociale verzekeringskantoor van Rouen weigerde echter de aandoening te erkennen. Het zou niet om eczeem gaan als gevolg van een allergie voor kobalt, noch konden de zweren het gevolg zijn van chroomzuur, chromaten, alkalische bichromaten, zinkchromaat en chroomsulfaat in cement. Opnieuw volgde een medisch onderzoek en Bellet kreeg gelijk. De vloerenlegger werd op 5 oktober 1999 onderzocht door de chef van de medische dienst voor werk en beroepsziekten van het academisch ziekenhuis (CHRU) in Rouen. Die sloot andere oorzaken dan de blootstelling aan cement uit. Hij verwees naar de medische literatuur over chronische aandoeningen door contact met cement, die ook blijven nadat het beroep is verlaten. Bellet vroeg ook de vaststelling dat het een ziekte betrof die tot kanker kan leiden. Immers, het eczeem is mede het gevolg van blootstelling aan chroom en dat is een erkend kankerverwekkend zwaar metaal. Zover wilde de onderzoeker echter niet gaan.

Gewaarschuwd

Bellet besloot het er niet bij te laten zitten en richtte de vereniging van slachtoffers van cement op. ‘De ‘sécurité sociale’ heeft meer dan 18.000 gevallen geregistreerd sinds 1972′, aldus de oprichter en voorzitter. ‘Ik schat dat in Frankrijk tussen een half en één miljoen mensen op hun werk of elders blootgesteld worden aan de kankerverwekkende stoffen die mijn ziekte hebben veroorzaakt, zonder dat zij zich daaraan kunnen onttrekken.’ De officier van justitie onderzoekt nu of er in het geval van Bellet inderdaad sprake is van onvrijwillige blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Een onderzoeksrechter moet vaststellen of er een strafbaar feit is begaan en of er partijen aansprakelijk zijn voor de schade. Sinds eind vorig jaar moet op zakken cement in Frankrijk staan dat het om een gevaarlijke stof gaat. Het maximaal toegestane gehalte aan chroom is vastgesteld op 2 gram per ton. Het gehalte kan worden verminderd door toevoeging van ijzersulfaat, maar die maatregel wordt nog bijna nergens toegepast. In de praktijk worden gehalten van 20, 30 en zelfs 50 gram per ton gemeten. De Franse overheid adviseert nu om handschoenen te gebruiken en de handen goed te wassen. Volgens de overheid werken dagelijks ruim 300.000 mensen in Frankrijk met cement. Binnenkort komt er een voorlichtingscampagne. Bellet vindt dat echter onvoldoende. Hij zegt honderden bouwvakkers te kennen met blijvend eczeem. In Nederland heeft Arbouw gewaarschuwd voor cement uit Oost-Europa. Het chromaatgehalte daarvan is veel hoger dan van Nederlands cement. In Duitsland moet het chromaatgehalte op de verpakking worden vermeld. De Bondsrepubliek telt ongeveer driehonderd slachtoffers per jaar. De Duitse cementindustrie heeft speciale handschoenen ontwikkeld, vervaardigd van katoen en gedrenkt in nitril. Bovendien beveelt zij aan de huid in te smeren met een beschermende zalf voordat met cement wordt gewerkt. In Nederland moet sinds 1996 op de verpakking van cement een zwart kruis staan en de mededeling ‘irriterend’. Over de zware metalen die in het cement voorkomen wordt op de verpakking niets vermeld, noch over de kans op chronisch eczeem. ‘Sinds 1972 zijn er al 18.000 gevallen geregistreerd’

Reageer op dit artikel