nieuws

EU verscherpt regels werk met asbest

bouwbreed Premium

straatsburg – Het Europees Parlement gaat akkoord met het voorstel van de Europese Commissie de EU-richtlijn uit 1983 voor de bescherming van werknemers tegen asbest aan te scherpen. Volgens de Commissie is asbest op de werkplek nog altijd een reëel probleem in heel wat landen van de Unie. De Commissie stelt onder andere wijzigingen voor in het toepassingsgebied, de meettechniek van het asbestgehalte, blootstellingswaarden, preventie, de certificering van bedrijven en opleiding van- en informatie aan het personeel. Ze merkt op dat de grootste risico’s in verband met asbest zich voordoen in de industrie die zich toelegt op de verwijdering ervan. Tijdens het debat in het Europees Parlement bleek dat de parlementscommissie voor werkgelegenheid en sociale zaken nog een stapje verder wil gaan dan de Commissie-voorstellen. Ze wil de Commissie-voorstellen op veertig punten wijzigen, maar dat lijkt een onhaalbare kaart. De belangrijkste wijziging betreft de aanpassing van de blootstellingsgrens. De Portugese afgevaardigde Maria Damiaó van de socialistische fractie, die een verslag opstelde over het Commissie-voorstel, stelt voor de blootstellingsduur sterk te verminderen van acht naar vier uur en voor bepaalde werkzaamheden (slopen, verwijderings-, herstel- en onderhoudswerken) de norm van het aantal deeltjes per kubieke centimeter aan te scherpen. Ook stelt ze voor dat de overheidsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor de gezondheid en veiligheid op de werkplek, informatie en scholing verzorgen voor kleine en middelgrote ondernemingen en zelfstandigen.

Van onze correspondent Jan Schils

Blootstellingsduur

De rapporteur van het parlement wil ook dat de EU-landen verplicht worden een nationaal register in te stellen waarin de bedrijven worden opgenomen die geschikt geacht worden om sloopwerkzaamheden uit te voeren. Voorts zouden de lidstaten een tweede register moeten aanleggen van openbare gebouwen, fabrieken e.d. die asbest bevatten. Ook stelt Damiaó voor dat de lidstaten strenge sancties in het vooruitzicht stellen tegen inbreuken op de nationale wetgeving die op de nieuwe Europese richtlijn is gebaseerd.

Reageer op dit artikel