nieuws

Dringend huizen nodig voor logies aspergestekers

bouwbreed Premium

horst aan de maas – Er moet snel iets gedaan worden zodat legale buitenlandse seizoenarbeiders in Noord-Limburg een dak boven hun hoofd krijgen. Binnen drie jaar moeten er voor hen (logies)woningen gebouwd worden. Maar op de korte termijn zijn snellere maatregelen nodig.

De gemeente Horst aan de Maas, land- en tuinbouwcentrum bij uitstek, heeft woensdag alvast een voorzet gegeven. Zij denkt erover om vijf wooncontainers te bouwen waarin alvast twintig seizoenarbeiders tijdelijk onderdak kunnen vinden. Een andere mogelijkheid voor tijdelijke huisvesting ziet de gemeente – deugdelijke – gebouwen op campings. Ook ziet de gemeente mogelijkheden om leegstaande boerderijen en stallen te verbouwen tot logiesgebouw. Hier mogen dan het hele jaar door buitenlandse werknemers gehuisvest worden. De gemeenten in de regio’s Horst en Venray praten met elkaar, de provincie Limburg en corporaties over de huisvesting van de meestal Poolse werknemers. Ze willen uiteindelijk komen tot nieuwbouw om deze mensen een dak boven het hoofd te bieden. De woningen zouden binnen twee of drie jaar gerealiseerd moeten zijn. Hoeveel is nog niet duidelijk. Daarnaast mogen wat Horst aan de Maas betreft ook bestaande woningen gebruikt worden voor de huisvesting. De gemeenten hebben haast, omdat het oogstseizoen, met name voor de asperges, begint. Noord Limburg ondervindt veel overlast van rondzwervende Polen, die in bossen, op campings, stations, in bushokjes, in hun auto en op andere plaatsen overnachten.

Reageer op dit artikel