nieuws

Dodehoekspiegel ook voor bouw van levensbelang

bouwbreed

EVO, de vereniging van eigen-vervoersorganisaties, vindt dat bedrijven op alle vrachtauto´s een dodehoekspiegel moeten monteren. Ook opdrachtgevers in de bouw hebben een verantwoordelijkheid. De dodehoekspiegel geeft chauffeurs een beter zicht bij het rechtsafslaan. Jaarlijks overlijden tussen de 25 en 30 fietsers of voetgangers door ongevallen die veroorzaakt worden door de dode hoek. Vaak zijn de slachtoffers kinderen.

De gevolgen van ongelukken met kinderen zijn enorm voor de ouders van die kinderen, maar ook voor de betrokken chauffeur. Een simpele en goedkope maatregel die het aantal slachtoffers sterk vermindert, is de dodehoekspiegel. In 2000 sloten overheid en bedrijfsleven een convenant om de aanschaf van dodehoekspiegels te stimuleren. Inmiddels zijn 55.000 vrachtauto’s voorzien van zo’n systeem zonder dat er een wettelijke verplichting geldt. Maar het is niet genoeg. Negentigduizend vrachtauto´s rijden nog zonder dodehoekspiegel. Daarom zijn nieuwe afspraken gemaakt om nog dit jaar de overgebleven vrachtauto’s van dodehoekspiegels te voorzien. Op voorstel van EVO stuurt de minister van Verkeer en Waterstaat alle vrachtauto-eigenaren een brief. Hierin spreekt zij de vrachtauto-eigenaar aan op zijn verantwoordelijkheid. De minister heeft van Europa de ruimte gekregen om dodehoekspiegel met ingang van 1 december 2002 in Nederland verplicht te stellen. Rijkswaterstaat neemt inmiddels in contracten op dat de aannemer verplicht is om vrachtauto’s in te zetten met een dodehoekspiegel. Omdat het nog even duurt totdat de wet ingevoerd wordt, heeft de minister een subsidieregeling in het leven geroepen. Op iedere spiegel kan een bedrijf 50 procent subsidie krijgen. Maar let op, vanaf het moment dat de wet ingevoerd wordt, vervalt de subsidieregeling. Ook bouwbedrijven hebben een verantwoordelijkheid. In de bouwsector rijden nog veel vrachtauto´s zonder dodehoekspiegel. Of de vrachtauto nu van de aannemer zelf is of van een transportbedrijf, een dodehoekspiegel moet er zo snel mogelijk op gemonteerd worden. Bedrijven, die het transport zelf uitvoeren, kunnen een dodehoekspiegel aanschaffen en hiervoor subsidie aanvragen. Maar ook de bedrijven die het transport uitbesteden, hebben een belangrijke rol. Een vrachtauto zonder dodehoekspiegel zou hun lading niet mogen vervoeren. Met andere woorden, het transportbedrijf kan onder druk gezet worden om dodehoekspiegels te monteren.

Onderwijs

EVO blijft benadrukken dat de dodehoekspiegel niet álle ongelukken kan voorkomen. Er moet nog veel meer gebeuren om het verkeer veiliger te maken. En dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van het vrachtverkeer. EVO constateert dat het verkeersonderwijs op basisscholen en middelbare scholen de laatste jaren afgenomen is. Raar eigenlijk, want het verkeer is alleen maar drukker geworden. Veel voetgangers en fietsers zijn zich onvoldoende bewust van de positie van de vrachtauto en de chauffeur in het drukke verkeer. Maar ook gemeenten moeten doordrongen worden van de problemen die chauffeurs tegenkomen. Een simpele maatregel die gemeenten kunnen nemen, is om stoplichten zo af te stellen dat rechtsafslaande vrachtauto’s en fietsers niet tegelijkertijd groen licht krijgen.

Peter van Rheenen EVO, Zoetermeer

Reageer op dit artikel