nieuws

Criminaliteit daalt door wijkontwikkeling

bouwbreed

amsterdam – Twee jaar geleden had 42 procent van de bewoners geen vertrouwen in de toekomst van de woonwijk Oud Krispijn in Dordrecht. Nu is dat nog maar 20 procent. Het toont aan dat de aanpak met een Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) succes heeft, vindt wijkmanager drs. J. Robberegt.

Hij sprak op het seminar over wijkontwikkeling, gehouden door Aedes op de BouwRai. Ook de criminaliteit in Oud Krispijn is gedaald, blijkt uit objectieve gegevens. De bewoners hebben hun gevoel van veiligheid echter nog niet terug. Robberegt: ‘Het eerste gebouw dat is uitgevoerd was een politiepost. Er kwamen ook extra agenten bij. Dat heeft gewerkt’. Het programma van de wijkontwikkeling reikt uiteraard veel verder. De sportzaal is nu voor alle bewoners beschikbaar, op meerdere plaatsen in de wijk heeft de WOM vestigingen en het project School in de Samenleving (SIS) biedt niet alleen een basisschool, maar ook peuterwerk, zorgfuncties, naschoolse opvang, taallessen voor allochtonen en educatie voor volwassenen. Bovendien wordt het aantal woningen verminderd van 2100 naar 1800 door de sloop van 700 en nieuwbouw van 500 woningen. Van de huurwoningen worden 350 gerenoveerd en 200 verkocht. Hierdoor gaat het aandeel huurwoningen omlaag van 63 naar 43 procent. Van de koopwoningen zal 5 procent maatschappelijk gebonden eigendom zijn. Bij verkoop moeten zij aan de WOM worden aangeboden. De helft van de stijging of vermindering van de waarde vloeit naar de WOM. Het project Oud Krispijn duurt tien jaar en is begonnen na een aantal ernstige incidenten in 1999. De wijk dateert uit de jaren twintig en dertig en wordt gekenmerkt door lage inkomens, veel migranten en hoge werkloosheid. Bovendien maakte een kleine groep Antilliaanse jongeren de wijk onveilig door crimineel gedrag. De gemeente en drie woningbouwcorporaties vonden het tijd voor een krachtige aanpak. De corporaties Woondrecht, Progrez en Interstede vormden de WOM ‘Krispijn Wonen’ die een pandenbank opzet en de vernieuwing van de woningen aanpakt. De gemeente behandelt de sociale aanpak en grondzaken. Het budget bedraagt 160 miljoen euro over een periode van tien jaar, waarvan 30 miljoen euro nog niet is gedekt. Gemeente en WOM nemen elk de helft van het budget en van het verlies voor hun rekening. Voor dat bedrag zijn onder meer circa 65 professionals in touw, waarvan een deel parttime. Dat is niet veel op een bevolking van 6000 inwoners in het plangebied en nog eens 6000 in de directe omgeving, vindt Robberegt. De WOM ‘Krispijn Wonen’ heeft alle huurwoningen in de wijk voor tien jaar overgenomen van de huurderscorporaties voor 80 miljoen gulden. Aan het eind van die periode kopen de corporaties hun bezit weer terug. Tweemaal overdragen levert een fors verlies op van 12 procent overdrachtsbelasting. De WOM is een vennootschap onder firma (vof) en moet mogelijk BTW afdragen, hoewel de deelnemende corporaties nog zijn vrijgesteld van overdrachtsbelasting, bouwleges en vennootschapsbelasting.

Succes

Over de fiscale problemen van de WOM-constructie is het laatste woord nog niet gesproken. In Oud Krispijn lijkt de aanpak met een wijkontwikkelingsmaatschappij succes te gaan boeken. Ook elders in Nederland vinden dergelijke initiatieven plaats. Op het seminar op de BouwRai, gehouden door de vereniging van woningbouwcorporaties Aedes, werd behalve Oud Krispijn ook de herstructurering van Malburgen in Arnhem als voorbeeld gepresenteerd. De gemeente en een corporatie hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het project moet grotendeels nog op gang komen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels