nieuws

Brabantse gemeenten beloond voor vernieuwingsprojecten

bouwbreed Premium

den bosch – Tien gemeenten in Brabant krijgen in totaal ruim zeven miljoen euro voor diverse stedelijke vernieuwingsprojecten. De provincie beloont de hiermee deze gemeenten voor de integrale benadering van bodem, geluid en ruimte

Het gaat onder meer om projecten als centrumplannen, de herstructurering van naoorlogse wijken en bodemsaneringen. Er zijn 24 aanvragen ingediend, waarvan de helft is gehonoreerd. De gemeente Best krijgt bijvoorbeeld ruim 1,3 miljoen euro om de spoorzone en het westelijk deel van het centrum aan te pakken. Dit project zal nog dit jaar starten. Ook Halderberge en Goirle krijgen een dergelijk bedrag, respectievelijk om het havengebied en het centrum op te knappen. Deze projecten zullen uiterlijk volgend jaar starten. De provincie reserveert de gelden tot de projecten daadwerkelijk zijn gestart. Gedeputeerde Staten verlangen van de gemeenten dat ze bij het indienen van plannen meer rekening houden met bodem, geluid en ruimte. Dit omdat de gemeenten sinds kort onder meer de verantwoordelijkheid hebben om zelf voorstellen tot bodemsanering in te dienen. Hiertoe biedt de provincie extra geld voor gemeenten om een bodeminformatiesysteem aan te schaffen. Dit najaar zal het provinciebestuur wederom een nog onbekend bedrag onder de Brabantse gemeenten verdelen voor dergelijke vernieuwingsprojecten.

Reageer op dit artikel