nieuws

Bouwvakkers in westen vangen het meest

bouwbreed

amsterdam – Bouwvakkers werkzaam in het westen hebben nog steeds de dikst belegde boterham van het land. De lonen in het zuiden liggen op een lager niveau dan in de Randstad maar steken altijd nog positief af bij de salarissen in het oosten en noorden. Dat blijkt uit analyses van de salarissen in 2000 door het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid.

Een opvallende uitzondering op de regel vormt de beloning van het uitvoerend, technisch en administratief personeel in de categorie overig. Beste verdiener is hier het zuiden met een bruto jaarloon van 98.000 gulden. Het salaris ligt bijna 31.000 gulden hoger dan in noorden. Ook het westen (85.675 gulden) en het oosten (79.124 gulden) kunnen in deze categorie niet aan het zuiden tippen.

Verschillen

Het EIB signaleert in de gemiddelde honorering van het bouwplaatspersoneel tussen de regio’s verschillen die oplopen tot ruim 5000 gulden bruto per jaar. De bouwvakkers in het noorden werkzaam in de grond-, wegen- en waterbouw gingen in doorsnee met 51.378 gulden naar huis. Hun collega’s in het westen lieten 60.491 gulden op de rekening bijschrijven. De bouwvakkers in het oosten en zuiden verdienden respectievelijk 54.707 en 56.885 gulden. Het gemiddelde jaarloon van het bouwplaatspersoneel in de gww-sector steekt gunstig af bij andere sectoren. Schilders, afbouwers en personeel in de burgerlijke en utiliteitsbouw gingen in 2000 met ruim 3000 gulden minder naar huis. Het uitvoerend, technisch en administratief personeel ontving in 2000 gemiddeld 73.209 gulden bruto salaris. De uta-werknemers in de afbouw en het schildersbedrijf kregen in doorsnee 1000 gulden minder.

Slechtst

Slechtst af was het personeel in de afbouw in de burgelijke en utiliteitsbouw in het noorden van het land. Zij ontvingen 21.000 gulden minder dan het gemiddelde A-personeel. In 2000 steeg de gemiddelde bruto loonsom per manjaar van 55.869 tot 58.371 gulden. Het loon van het B-personeel nam met 2300 gulden toe tot 53.939 gulden. Het salaris van het A-personeel steeg met 2600 gulden tot 73.209 gulden.

Reageer op dit artikel