nieuws

Bouwkennis kent geen vervaldatum

bouwbreed Premium

Bouwkennis kent geen vervaldatum

Als je nagaat dat veranderingen steeds sneller plaatsvinden, dan is hetgeen je gisteren hebt geleerd eigenlijk al meteen gedateerd. Geldt dit ook voor de bouwkennis die je via meerjarige opleidingen en intensieve cursusreeksen hebt verworven? Passeert deze kennis de vervaldatum op het moment dat je je diploma of certificaat op zak hebt?

Gelukkig is er het duale onderwijssysteem. In dit geval wordt niet bedoeld de modus van afwisselend theoretische en praktische vorming, maar het complementaire aanbod van gangbare kennisoverdracht om bij de tijd te raken én nieuwe, snelle vormen om bij de tijd te blijven en zo een onbeperkte kennishoudbaarheid te kweken. Bij de tijd raken én blijven. Dat is het adagium van deze moderne, snelle tijd. Het gaat allemaal zo ongelooflijk snel, dat ik mij wel eens afvraag of hetgeen wij het kader en management in de uitvoerende bouw voorschotelen niet een te korte houdbaarheidstermijn heeft. Hetgeen ze leren is immers overmorgen al weer ingehaald door nieuwe technieken, nieuwe regelgeving, nieuwe inzichten. Feitelijk loopt elke cursus achter als het gaat om de meest recente kennis. Voordat kennis is omgezet in lesstof en de cursus daadwerkelijk is gegeven, is er vaak al weer wat nieuws of aanvullends te melden. Tegelijkertijd besef ik dat de meeste kennis via praktijkdocenten direct uit de hedendaagse bouwpraktijk voortkomt en dus zeker voor de komende tijd in die praktijk gemeengoed zal zijn. Bovendien wisselen de cursisten, veelal vanuit hun eigen ervaringen, onderling de jongste inzichten uit. Ook hierin zit zeker een hoog actualiteitsgehalte.

Antwoord

Niettemin moeten onderwijsinstellingen in de bouw een antwoord geven op die snelle veranderingen en de daarmee samenhangende actuele kennisvraag. Ieder zal dat op zijn eigen wijze doen. Ik moet denken aan de opmerking van die reporter van het NOS-journaal bij een item over gewenste investeringen in de veenkoloniën: ‘Geheel naar Nederlands gebruik werd een symposium georganiseerd’. Ik geef toe, dag in dag uit word je overstelpt met uitnodigingen voor (mini)symposia. Kennelijk een nuttige, snelle manier van kennisoverdracht en discussie over een vastomlijnd onderwerp. Los van het nut of onnut van een symposium, zijn kernbegrippen als actualiteit, korte bijeenkomst, compacte vorm van kennisoverdracht, ontmoeting, onderling contact en afgekaderd onderwerp wel díe sleutelbegrippen die in mijn ogen ook moeten gelden voor vormen van kennisoverdracht om juist dat bijblijven in kennis te bevorderen. Als studenten en cursisten een basisopleiding hebben gevolgd, dan moet je er een vervolg aan geven met actuele, afgemeten kennis. Het lijkt in de verste verte niet op symposia, maar BOB Kennisoverdracht is al weer tien jaar geleden gestart met praktijk- en doebijeenkomsten. Daarbij gaat het steeds om vraagstukken, die men zelf in de bouw ervaart. Van oorsprong lagen deze in regelgeving en het toen geïntroduceerde Bouwbesluit, inmiddels zijn er praktijkbijeenkomsten voor zeer veel onderwerpen voor uiteenlopende doelgroepen. Maar allemaal bedoeld om actuele bouwkennis direct te kunnen toepassen in het dagelijkse werk van mensen in de bouw en hen in staat te stellen geld te verdienen voor hun organisaties.

‘Onderhoudscontract’

Belangrijk is dat wij het instrument praktijkbijeenkomsten koppelen aan de eigen cursussen. Als je eenmaal beseft dat kennis snel veroudert, dan is het verstandig een soort onderhoudscontract van kennis in het leven te roepen. Na een bepaalde cursus krijgt de deelnemer de mogelijkheid voor regelmatige aanvulling van diens kennis via praktijkbijeenkomsten. Bestaande kennis van proces, techniek en andere zaken wordt op deze wijze actueel gehouden. Je kunt niet voor de muziek uitlopen en van alles gaan organiseren wat mogelijk interessant kan zijn. Het gaat om vragen in de praktijk van vandaag de dag. Maar voor de man of vrouw in en om de bouwwereld is dit een aantrekkelijk aanbod, omdat hij of zij constant kan worden bijgespijkerd en zodoende zich goed kan blijven ontplooien en het bedrijfsproces kan blijven optimaliseren.

Kees Slingerland Directeur BOB Kennisoverdracht

Reageer op dit artikel