nieuws

Bouw wacht effect rentebeleid kalm af

bouwbreed Premium

voorburg – Internationale boekhoudregels maken dat hypotheken met vaste rente vanaf 2005 verdwijnen. Alleen nog variabele rentes kunnen dan worden aangeboden. Dat verwacht Cees Maas van de ING Groep. De bouw maakt zich vooralsnog niet ongerust.

Vanaf 2005 moeten multinationals de zogenoemde International Accounting Standards hanteren. Dit houdt in dat balansposten zoveel mogelijk op verwervingswaarde of de mogelijk lagere marktwaarde moeten worden opgevoerd. Voor banken met een uitgebreide hypotheekportefeuille kan dit grote consequenties hebben, verklaarde Maas tijdens een besloten analistenbijeenkomst. Bij een stijging van lange kapitaalmarktrente moet dan fors worden afgeboekt op de waarde van de het vastrentende deel van de hypotheekportefeuille. Eén procent hogere rente kan leiden tot een afboeking van enkele miljarden euro’s, waardoor de winsten van banken verdampen en ook eigen vermogen wordt aangetast.

Ingelopen

De Nederlandse bouw maakt zich voorlopig nog niet druk. Daar gaat men ervan uit dat Maas zijn opmerking juist heeft gemaakt om te voorkomen dat het zover zal komen. Bovendien behoeft variabele rente helemaal niet zo gek te zijn. Variabele rente is gekoppeld aan de korte rente. ‘Als je de tarieven van korte en lange rente ziet, dan kan er een verschil voor de hyoptheekrente optreden van 2 procentpunt. Dat wil zeggen dat variabele rentes zoveel lager zijn dan vaste rentes. Voordat dit verschil is ingelopen, moet er heel wat gebeuren. Momenteel wijst in ieder geval niets erop dat de korte rente de neiging heeft te stijgen’, meent NVB-directeur Nico Rietdijk. Dat neemt niet weg dat zijn organisatie de ontwikkelingen scherp in de gaten zal houden. ‘Veranderingen in hypotheken hebben altijd wel invloed op de woningmarkt’, zo weet hij. ‘Maar het effect daarvan hangt grotendeels samen met de aard van de wijziging en de risico’s die eraan vastzitten.’ Een oplossing om het door Maas geschetste effect van de nieuwe boekhoudregels te voorkomen, zou kunnen zijn de vastrentende hypotheken via securitisering buiten de balans te zetten. Daar hangt echter een kostenplaatje aan dat door de consument betaald zal moeten worden. Wat het effect kan zijn van uitsluitend hypotheken met variabele rentes leert Engeland. Daar is dit de meest voorkomende vorm. Renteschommelingen daar zorgen voor heftige economische conjunctuurschommelingen.

Reageer op dit artikel