nieuws

Bouw past Woodlife vaker toe

bouwbreed Premium

heerhugowaard – Het is uit liefde noch uit noodzaak geboren. Maar de ‘markt’ vroeg er om op grond van milieuoverwegingen. Daarom heeft Leegwater Houtbereiding het product ontwikkeld: met Woodlife geïmpregneerd verduurzaamd vurenhout zonder toevoegingen van metaalzouten. Een jaar na de introductie heeft het gevelsysteem al regelmatig zijn weg naar de bouwplaats gevonden.

Aannemingsmaatschappij Mulder Obdam Projectontwikkeling bouwt op dit moment 45 woningen waarvan de voor- en achtergevels bijna geheel met rabatdelen van Leegwater (het LHB-systeemrabat) zijn uitgevoerd. Directeur H. Leegwater van het gelijknamige bedrijf: ‘Het is nog steeds toegestaan om hout toe te passen dat met een metaalhoudend verduurzamingsmiddel is behandeld. Maar in de afgelopen jaren is hiertegen steeds meer weerstand ontstaan vanwege vermeende milieuschade.’ Leegwater verduurzaamt op grote schaal hout met metaalzouten en ziet zelf geen enkel bezwaar op milieugebied. ‘Met metaalzouten behandeld hout loogt minimaal uit. Bovendien is het hout aan het einde van zijn levensduur in geavanceerde installaties uitstekend te verbranden’, aldus Leegwater. Het absoluut minimale aan metaalzouten dat na uitloging toch nog in het milieu terechtkomt, rechtvaardigt zijns inziens geen eventueel verbod op het product.

Propiconazool

Desalniettemin heeft Leegwater een ‘milieuvriendelijk’ product ontwikkeld om de markt te voorzien. ‘Om de hele discussie voor te zijn, besloten we vorig jaar met de introductie van het LHB-systeemrabat dat met Woodlife HL50 is geïmpregneerd. De basis van het impregneermiddel is propiconazool dat ook in de gewasbescherming wordt toegepast. Het is werkzaam tegen houtaantastende organismen en oppervlakte- en houtverkleurende schimmels.’ Leegwater voegt er wel direct aan toe dat het product alleen geschikt is voor toepassingen bovengronds. ‘Juist omdat het ook in de gewasbescherming wordt toegepast, is het noodzakelijk dat het biologisch afbreekbaar is. In contact met de grond breken bacteriën het product af.’

Verduurzamen

Geheel nieuw is het gebruik van propiconazool in de houtverduurzaming overigens niet. Maar het middel werd meer bij het ‘dompelen’ van hout toegepast. Leegwater heeft naar zijn zeggen als eerste vurenhout onder hoge druk met de metaalzoutenvrije substantie behandeld. Leegwater: ‘Eerst verduurzamen we het hout in onze ketels door het impregneermiddel met een druk van twaalf bar in het vurenhout te persen. Vervolgens drogen we het hout kunstmatig tot het oorspronkelijke vochtgehalte. Dan worden alle delen stuk voor stuk handmatig gesorteerd op kwaliteit. Hierdoor kan elke meter LHB zonder uitval worden toegepast. Op verzoek van de klant wordt de gevelbekleding afgewerkt met een verfsysteem. Meestal geven we het hout industrieel een afwerklaag waarna het op de bouwplaats een tweede verflaag krijgt. En als de klant dat wil, wordt het hout al twee keer industrieel behandeld voor het naar de bouwplaats gaat.’ Leegwater: ‘Als opdrachtgevers het LHB-systeemrabat willen afwerken, kan dat met watergedragen beitsen. Zo werken wij onder meer met Sansin. Dat is een Canadees niet filmvormend verfsysteem waarbij elke mogelijke kleur zowel dekkend als transparant te leveren is.’

Roodbruin

Volgens ing. M. Goossens, research and development van Leegwater Houtbereiding, spelen zij daarmee in op de behoefte van architecten om voor hun ontwerp een ‘eigen’ kleur te ontwikkelen. In de relatief korte tijd dat het product op de Nederlandse markt is, heeft Goossens al meer dan honderd kleuren ontworpen en toegepast. In afwijking van gewolmaniseerd hout heeft het hout van Leegwater na het impregneren geen kleurverandering ondergaan. Om de behandeling kenbaar te maken voor de klant, krijgt het geïmpregneerde hout een transparante roodbruine tint waarmee een link naar western red ceder wordt gemaakt.

Timmerfabriek

Op dit moment bouwt Aannemingsmaatschappij Mulder Obdam 45 woningen in Langedijk. De voor- en achtergevels zijn geheel afgewerkt met het LHB-systeem. Leegwater leverde hiertoe in totaal 15.000 strekkende meter rabat bij een timmerfabriek af die het hout in elementen verwerkte. Op de bouwplaats monteert de aannemer met een kraan de elementen in voor- en achtergevels. Het plan omvat vier type woningen, waarvan zestien twee-onder-een-kap en 29 rijtjeshuizen. De vier typen krijgen elk een andere kleurstelling van zwart en donkergroen tot geel. In alle gevallen is het vurenhout met het watergedragen Sansin geschilderd.

Reageer op dit artikel