nieuws

Baggeraars rijden harder dan bouwvakkers

bouwbreed

gouda – Baggeraars lijken harder te kunnen rijden dan bouwvakkers. Waar in de bouw gesteggeld wordt over de reisurenregeling met z’n 50 kilometer per uur, is bij de baggeraars 60 kilometer per uur afgesproken. De werknemers krijgen er verder 3,5 procent structureel bij.

‘Wij hebben een goede cao afgesproken. En dat in zo’n 10 uur onderhandelen’, zegt FNV-onderhandelaar J. Kukelkoorn. In ieder geval is er een loonstijging uitgekomen van automatische prijscompensatie plus 1 procent structureel op 1 april dit jaar. De bonden hadden 1,5 procent gevraagd. Daarnaast krijgen de werknemers in de nieuwe eenjarige cao een eenmalig bedrag van 225 euro. De waterbouwers hebben verder weinig herrie gemaakt rond de reiskostenvergoeding. Het eerste uur is voor rekening van de werknemer, de andere uren worden vergoed volgens de formule dat 60 kilometer een uur is. De cao waterbouw is ook een van de eersten waarin de nieuwe Wet Poortwachter is doorgevoerd. Zo is afgesproken dat er 100 procent doorbetaling van het loon plaatsvindt als de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen voor de reïntegratie van een zieke werknemer in het eerste jaar. Dit is conform de voorstellen voor de wao waarin de uitvoeringsinstelling kan bepalen dat de werkgever in dat geval moet doorbetalen. Ook als geen wao wordt aangevraagd omdat zeker is dat de werknemer toch kan terugkeren, maar wat later dan normaal, wordt het loon doorbetaald.

Verlofregeling

De modernisering van de cao neemt een belangrijke plaats in in het princiepakkoord. Zo is een aantal verlofregeling bij ziekte en bevalling geregeld. Ook kunnen werknemers bovenwettelijke vakantiedagen en overuren sparen voor langdurig verlof. Twee werkgroepen worden in het leven geroepen. Eén gaat zich buigen over een mogelijke winstdelingsregeling. De tweede gaat studeren op verdere modernisering van de cao. Voor de volgende cao-onderhandelingen moeten de werkgroepen klaar zijn met hun werk.

Reageer op dit artikel