nieuws

Amersfoort wil bouwen boven spooremplacement

bouwbreed Premium

amersfoort – De gemeente Amersfoort heeft bij het Rijk 500.000 euro subsidie aangevraagd om te onderzoeken in hoeverre er kan worden gebouwd boven het bestaande spooremplacement. Amersfoort doet daarbij een beroep op de gelden voor het Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV).

Het idee voor bouwen boven het 45 hectare grote Amersfoortse spooremplacement werd in 2000 al gelanceerd door een aantal bedrijven. Het plan van Grontmij, Amstelland Ontwikkeling, Dura Vermeer en Heijmans kreeg de naam Nieuw Amersfoorts Peil. Een stuurgroep onder leiding van oud-staatssecretaris D. Tommel, waarin naast de bedrijven en de gemeente ook andere belanghebbenden zitten (onder meer de provincie en NS Vastgoed), wil de haalbaarheid van dit plan onderzoeken. Probleem is momenteel dat het Amersfoortse emplacement wordt gebruikt voor het vervoer van en het rangeren met gevaarlijke stoffen. Dit is niet alleen een belemmering voor overkapping van het emplacement, maar beperkt ook de gebruiksmogelijkheden van het 25 hectare omvattende terrein dat is vrijgekomen door het sluiten van de NS-werkplaats Amersfoort. ‘Dat terrein is niet meer in gebruik, maar kan pas worden ontwikkeld als een oplossing is gevonden voor het rangeren met gevaarlijke stoffen, zoals LPG, dat nu in Amersfoort gebeurt’, aldus H. Abrahams, projectleider bij de gemeente. ‘Amersfoort is een belangrijk knooppunt in het goederenvervoer, maar dit probleem speelt op tientallen plekken in het land. De gevaarlijke stoffen zijn een belemmering voor dubbel grondgebruik.’

Belangen

De discussie wordt volgens Abrahams bemoeilijkt door de verschillende belangen die op rijksniveau spelen. ‘VROM ziet graag intensief ruimtegebruik in stedelijke omgevingen, maar is tegelijkertijd verantwoordelijk voor de milieu- en veiligheidsaspecten van zo’n emplacement. En Verkeer en Waterstaat ziet gevaarlijke stoffen liever over het spoor dan over de weg gaan.’ Voorlopig hebben de initiatiefnemers voor Nieuw Amersfoorts Peil nog even de tijd. Het terrein van de oude werkplaats Amersfoort wordt de komende jaren gebruikt voor opslag van het Spoorwegmuseum in Utrecht. En overkapping van het bestaande emplacement is dermate duur dat de resulterende hoge huurprijzen voor de kantoren de eerstkomende vijftien jaar door niemand zullen worden betaald. Na de zomer volgt een besluit over de subsidieaanvraag.

Reageer op dit artikel