nieuws

‘Aannemer moet plan indienen om files te voorkomen’

bouwbreed

Vervolg van pagina 1 Elsemiek de Jong en Mario Silvester rotterdam – Infrabouwers moeten files tijdens wegonderhoud voorkomen. Bij grootschalige bouwfraude zijn politici betrokken geweest. Twintig dodelijke bouwongevallen per jaar valt nogal mee. Aan het woord is Pim Fortuyn. Met stemverheffing: ‘Geen aannemer zal op mij stemmen vanwege mijn visie op de bouw. Ze vinden toch dat ze daar meer verstand van hebben dan ik. Ze stemmen op mij omdat ze willen dat ik er voor zorg dat dit land niet verder verloedert.’

‘Alstublieft meneer Fortuyn.’ Butler Herman zet een dienblad op tafel met een kopje koffie en verdwijnt geruisloos. Of de spraakmakendste politicus van Nederland wil plaatsnemen in de linker fauteuil, is de vraag van de fotograaf. ‘Hier zit ik en daar moet u het maar mee doen’, zegt Fortuyn, terwijl hij in de rechter stoel plaatsneemt. Hij neemt een slok uit een flesje cola dat naast hem op de grond staat. ‘Zegt u het maar.’ In uw boek ‘De puinhopen van acht jaar paars’, snijdt u het fileprobleem aan. ‘Het is onzin om te denken dat we ooit van de files afkomen door almaar meer asfalt en beton aan te leggen’, stelt u. Hoe wilt u dit probleem dan wel aanpakken? ‘Ik geloof niet dat je ooit alle files kunt oplossen. Door een scala aan maatregelen te nemen kun je het probleem wel verlichten.’

Bijvoorbeeld? ‘Tijdens wegonderhoud wordt gesmeten met afzettingen. Het interesseert de wegenbouwers niets of er een file ontstaat. Ik vind dat bij de aanleg van infrastructurele werken en bij het onderhoud daarvan de aannemer een plan moet indienen om files te voorkomen. Het bedrijf dat in zijn offerte de beste prijs bedingt met de beste kwaliteit en dat daarnaast de beste oplossing bedenkt om files te voorkomen, mag het werk uitvoeren. Ik wil gewoon dat ze een totaalpakket neerleggen. Dus: als u onderhoud doet aan de wegen, dat u dan ook even regelt dat we zo min mogelijk files krijgen. Op dit moment is niemand eigenaar van het fileprobleem. Waarom zou je moeilijk doen als het makkelijk kan. Als ik nou zelf weg- en waterbouwer ben en ik moet de weg onderhouden en het fileprobleem is mijn probleem niet, tja wat zal ik me er dan druk over maken. Ik werk zoals het mij het beste uitkomt. Zolang er geen probleemeigenaar is, is er ook geen oplossing.’ Voor het bedrijfsleven betekent dat een enorme omschakeling. ‘Ach, het zijn ondernemers en die vinden wel een oplossing. In het begin wordt er zwaar gemopperd, maar als het nu eenmaal onvermijdelijk is, dan komen ze met zeer creatieve oplossingen. Als je de targets maar duidelijk stelt, dan komen ze wel met oplossingen. Ik heb er alle vertrouwen in.’ Nederland is geen land, Nederland is een stadstaat, stelt u in uw boek. Kortom Nederland is vol. Hoe denkt u over het inpolderen van het Markermeer? Het gesprek stokt even. Dan: ‘Het is mij om het even. Ik kan me ook voorstellen dat we meer gaan doen aan uitbreiding van kustgebieden. Je moet ergens blijven met al die mensen en dan blijft landaanwinning een interessant fenomeen. Goedkoop is het niet. Maar goed als we een Tweede Maasvlakte kunnen aanleggen, kunnen we ook iets doen voor de kust van Zuid-Holland en wie weet hoe mooi het dan wordt. Laat het Markermeer maar zitten.’ Een ander probleem. Hoe kijkt u tegen bouwfraude aan? ‘De verontwaardiging van een aantal van mijn collega-lijsttrekkers vind ik absurd. Er worden erg veel krokodillentranen gehuild. Dat het voorkomt en wel op grote schaal, nou ja dat wist de politiek. Ik wist ook dat het er was en dat aannemers het niet als fraude zagen. Ik wist niet dat het om zulke hoge bedragen ging. Bedragen zoals bij de Schipholtunnel, dat kan natuurlijk niet. Als er echt sprake is van zulke grote bedragen, nou dan kan het niet zo zijn dat het alleen maar betrekking heeft op de ondernemingen en ondernemers. Dan is de vierde macht, de ambtenarij, er bij betrokken. En ik durf wel zo ver te gaan dat er dan ook politieke ambtsdragers bij betrokken zijn geweest. Dat kan niet anders. Als ik de bouwsector was, zou ik me er dan ook niet al te druk om maken. Er zijn zoveel mensen die boter op hun hoofd hebben.’ Bent u een voorstander van rekenvergoedingen? ‘Het maken van grootschalige bestekken is een kapitaalintensieve aangelegenheid en je kunt niet verwachten dat men dat helemaal voor niets doet. Een rekenvergoeding is een methode om dat op te vangen. Maar ook dan hou je fraude. Elke regel die je treft is fraudegevoelig.’

Hoe zou u frauderende aannemers aanpakken? ‘Als ik minister-president was geweest, dan zou ik de frauderende aannemers hebben toegesproken. Ik had ze bij elkaar gehaald en gezegd. ‘Pas op jongens dat moet niet weer gebeuren.” En ondertussen bouwt Nederland voort. De ene Vinex-wijk na de andere. ‘Dat is een achterhaalde manier van bouwen. Ik ben bang dat als de welvaartsontwikkeling zo doorgaat, we aan het bouwen zijn voor de korte termijn. Als de consument straks driedimensionale beelden tot zijn beschikking heeft op zijn PC kan hij zijn nieuwe huis al zien voordat het is gebouwd. Voor de aannemer betekent het, dat hij er een nieuwe partij bij krijgt. Hij moet dan anders gaan denken en rekening houden met de eisen die de consument stelt. Zolang die nieuwe speler zich niet aandient, is het wel prettig zo. Je hebt de projectontwikkelaar en de industriële bouwer. Daarnaast speelt de architect nog zo’n beetje een rol en that’s it. In de toekomst worden in het industriële bouwproces individuele toetsen gelegd. Dat wil de consument en hij is bereid daarvoor te betalen. Voor de bouw is het een kwestie van organiseren.’

Tot slot, de bouw registreert officieel twintig doden per jaar als gevolg van bedrijfsongevallen… ‘Twintig maar? Over de hele bouw? Dat vind ik niet zoveel, als je nagaat welke grote projecten er allemaal worden gebouwd. Ik heb het idee dat werkgevers goed met veiligheid bezig zijn. Wat je wel ziet is dat werknemers er zich niet aan houden. Ik kan me niet voorstellen dat gerenommeerde bedrijven hun mensen aansporen harder te werken en daarbij de veiligheid niet in acht nemen. De schade die je hebt als aantoonbaar door jou veiligheidsrisico’s zijn gelopen, zijn geweldig en dan de wao-problemen die volgen. Ik vind het penny wise pound foolish als je dat doet…’

‘Meneer Fortuyn, uw diner staat klaar.’ Butler Herman kijkt vermanend naar de klok die acht uur wijst. Het is welletjes geweest voor vandaag.

Reageer op dit artikel