nieuws

Weekloners Dura Vermeer kunnen gratis extra pensioen opbouwen

bouwbreed Premium

zoetermeer – Elke week sparen voor extra pensioen zonder dat je het merkt in je loonzakje. Het Haagse bureau voor ‘personnel benefit’ Solilife heeft dit product ontwikkeld samen met Dura Vermeer. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande spaarloon- en premiespaarregelingen.

‘De bestaande spaarregelingen zijn eigenlijk pas interessant voor hogere inkomens. Wij hebben nu in nauwe samenwerking met onder meer de ondernemingsraad van Dura Vermeer een systeem ontwikkeld waardoor het wel interessant is voor weekloners.’, vertelt Jelmer Hania van Solilife. Het systeem klinkt simpel. Elke week wordt een bedrag van het brutoloon overgemaakt op een bedrijfsspaarrekening. Daardoor daalt het nettoloon 15 euro. Elke maand krijgt de medewerker daarom een bedrag van 65 euro terug op zijn bank- of girorekening. Daardoor is het nettoloon op maandbasis weer gelijk of zelfs iets hoger. De 65 euro wordt gedeeltelijk door Solilife via een lening en deels door de Belastingdienst via een voorlopige teruggave aan de medewerkers betaald. Door het verschil tussen bruto en netto spaart de medewerker gemiddeld een bedrag van iets meer dan 800 euro per jaar voor later. Het gespaarde bedrag wordt gebruikt als aanvulling op de oudedags- of inkomensvoorziening vanaf zestig jaar. Hiervoor wordt een lijfrenteverzekering afgesloten met een looptijd van minimaal 5 jaar.

Klein nadeel

Uiteraard is de hoogte van de uitkering afhankelijk van de looptijd en van de leeftijd waarop de werknemer is begonnen met sparen. De werknemer zelf heeft er geen omkijken naar, alles verloopt automatisch via de salarisadministratie van de eigen werkmaatschappij. ‘Er zit maar één klein nadeel aan deze methode’, erkent hoofd Personeel & Organisatie van Dura Vermeer Alfred Boot. ‘Door de verlaging van het brutoloon wordt de grondslag voor het sociale verzekeringsloon lager. Dit houdt in dat een werknemer bij langdurige ziekte of bij ontslag een lagere wao of ww-uitkering krijgt. Het heeft echter geen gevolgen voor het huidige pensioen, vakantierechten of VIP-rechten.’ Voor de OR was dit overigens geen reden om niet volledig achter de regeling te staan. ‘Wij hebben ons product voorgelegd aan fiscalisten die het hebben getoetst. En het kan. Sterker nog, Willem Vermeend (oud belastingstaatssecretaris en nu minister van Sociale Zaken, FH) is er enthousiast over omdat de spaarregeling nu ook werkt voor inkomens waar ze eigenlijk voor bedoeld zijn’, zegt Hania.

Reageer op dit artikel