nieuws

Vuilafscheider vermindert onderhoud installaties

bouwbreed

Het academische ziekenhuis van Utrecht heeft momenteel de grootste vuilafscheider tin in gebruik die Spirotech uit Helmond levert. Door het toestel ter waarde van ruim 15.882 euro kan per uur zo’n 1200 kubieke meter koelwater heen.

De technici van het ziekenhuis ondervonden altijd problemen met het afregelen van de installaties. In ziekenhuizen zijn die van levensbelang. De ijsbaan in Tilburg kampte aanvankelijk met forse storingen in de vriesmachine. Door vuil bleef de standtijd beperkt tot een paar dagen. De afscheiders verlengde de standtijd tot drie maanden. Met een kleiner formaat afscheider verbetert de installateur de werking van gerenoveerde woningverwarmingen.

Meetfouten

Vuil in installatiewater veroorzaakt storingen en doet onderdelen snel verslijten. Bijvoorbeeld magnetietdeeltjes van 2 micron blijven in de pomp hangen en verstoppen de leidingen. Daardoor ontstaan meetfouten en problemen met het inregelen van installaties. Spirotech noemt een filter een compromis tussen maaswijdte en service-interval dat nooit echt goed werkt. Niet in de laatste plaats omdat het afgevangen vuil geleidelijk aan de doorstroomopening verkleint. Het bedrijf levert onder de noemer Spirovent afscheiders die microscopisch vuil als magnetiet a-selectief verwijderen. Een stelsel van spiraalvormige draadkooien halen vuildeeltjes met een soortelijk gewicht hoger dan water uit de stroom. Die bezinken en worden via een spuikraan geloosd; ook als de installatie in bedrijf is. Een halve slag gedraaid verwijdert de Spirovent lucht uit installatiewater. Lucht leidt tot klachten als geborrel en (put)corrosie in leidingen en radiatoren. Verder ontstaan roest en magnetiet. Water kan tot 15 procent lucht bevatten. Die treedt altijd toe door koppelingen, ventielen en kunststofleidingen. Een snelontluchter kan die niet verwijderen. De kwaliteit van het water is een absoluut bepalende factor om een installatie goed te laten werken. Een ontluchter als de Spirovent scheidt lucht in de vorm van microbellen van het water af. Het toestel heeft geen invloed op de aanwezigheid van de gassen. De voorziening moet zo dicht mogelijk bij de ketel worden gemonteerd op de plaats waar het water de ketel verlaat. Bij een koelinstallatie met een dakopstelling is dat voor de machine. Op deze plaatsen komen de microbellen vrij; bepaald door het oplosvermogen van gassen in water. Verhoging van de temperatuur vermindert de oplosbaarheid die nog verder terugloopt bij een verlaging van de druk. Bij afkoeling of drukstijging gebeurt het omgekeerde.

Turbulentie

In de passieve variant botsen de luchtbelletjes tegen de draadkorven en formeren zich tot grotere bellen. In de doorstroomrichting treedt een forse turbulentie op die naarmate de hoogte toeneemt, snel afbreekt tot volkomen stilstaand water. Op die manier ontstaat absorptief water. Een automatisch ventiel voert de afgescheiden lucht via de luchtkamer naar buiten af. Bij verwarming mag tussen de passieve Spirovent en het hoogste punt van de installatie niet meer dan 15 meter hoogteverschil zitten. In het geval van koeling mag dit verschil hooguit 5 meter bedragen. De actieve ontgasser schept zelf de condities in de tank die de lucht uit het water verwijderen. De plaats van montage maakt om die reden niet uit. Zover als fysisch mogelijk brengt het toestel het water in onderdruk. De temperatuur is de sturende factor; het water kookt net niet. De gemiddelde ontgassingsconditie gemeten aan de atmosfeer is min een halve bar. Het hoogste punt van een installatie kan 50 meter hoog zijn. Op het hoogste punt is de druk nog plus een halve bar en het water absorbeert nog steeds alle lucht en gassen uit het installatiewater. Spirotech levert ook een voorziening die tegelijk lucht en vuil verwijdert.

Reageer op dit artikel