nieuws

VROM financiert onderzoek naar brandstoffen

bouwbreed Premium

den haag – Het ministerie van VROM stelt 1,7 miljoen euro beschikbaar voor verdere ontwikkeling van klimaatneutrale gasvormige en vloeibare energiedragers. Daarvan is 1,5 miljoen euro bedoeld voor allianties die hun ketenontwerp willen uitwerken tot blauwdruk van een demonstratieproject.

Daarnaast is 200.000 euro beschikbaar voor onderzoek naar de haalbaarheid van een ketenontwerp en de vorming van een alliantie voor de realisatie daarvan. GAVE 2002, waaruit de gelden komen, is bedoeld voor het ontwerpen van ketens en het tot stand brengen van samenwerking tussen partijen die klimaatneutrale gasvormige en vloeibare brandstoffen willen introduceren. Het is een vervolg op GAVE 2001. De bedoeling is voor 2010 de demonstratie van gehele ketens voor de productie tot en met de toepassing van klimaatneutrale gasvormige en vloeibare energiedragers te realiseren. Voor het totale demonstratieprogramma is 13,5 miljoen euro gereserveerd. Een aanbestedingsprocedure verdeelt het budget van dit jaar. Een adviescollege vergelijkt de projecten. Aan alle projecten moet een partij meedoen die de techniek grootschalig op de markt kan introduceren. Projecten voor haalbaarheid moeten voor 25 april zijn ingediend, voorstellen voor ontwikkelingsprojecten voor 17 juni. GAVE/Novem, telefoon (030) 2393599.

Reageer op dit artikel