nieuws

‘Verkeerd lijntje’ legt bouw geluidswal stil

bouwbreed

hengelo – Een verkeerd ingetekende lijn in het bestek heeft de bouw van een 900 meter lange geluidswal langs de A35 bij Hengelo stilgelegd. De bestuursrechter oordeelde onlangs dat de aanleg van de aarden wal in strijd is met het bestemmingsplan.

De gemeente Hengelo erkent dat er een fout is gemaakt in het bestek waardoor de wal in het verkeerde bestemmingsplan valt. Opdrachtgever waterschap Regge en Dinkel zit opgescheept met een nog onbekende schade. De gemeente en het waterschap overleggen nog over hoe ze de schade betalen. Een omwonende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanleg van de wal. Volgens hem blijkt uit onderzoek dat de aarden wal meer geluid oplevert op de gevel van zijn woning. Die geluidstoename bedraagt 0,3 tot 0,5 decibel. De wal vermindert de geluidsoverlast voor de woonwijk ’t Genseler, maar aan de overkant van de A35 krijgen de bewoners meer lawaai te verduren. De geluidswal maakt deel uit van een groter project waarbij een retentiegebied van 50 hectare en drie bergingsvijvers worden gegraven. Er moet 450.000 kuub grond worden verzet. R. Kippers, hoofd van de gemeentelijke afdeling bestuurlijke en juridische zaken, geeft toe dat er niet zorgvuldig is omgesprongen met het bestemmingsplan. ‘De geluidswal wordt in een zogeheten agrarische stadsrand gebouwd en dat mag niet. Het gebied moet een wegverkeersbestemming krijgen. Er is een verkeerd lijntje getrokken waardoor de wal in een verkeerde bestemming wordt gebouwd.’ De gemeente Hengelo start nu een artikel 19-procedure op om vooruitlopend op een bestemmingsplanwijziging de aanleg van de wal te hervatten. Een dergelijke procedure kan maanden duren.

Subsidies

Waterschap Regge en Dinkel heeft aannemer Timmerhuis uit Vriezenveen opdracht gegeven het werk te staken. Het werk was voor 70 procent klaar. Projectleider P. van Erp. ‘Het bestemmingsplan is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Wij hebben de gemeente gevraagd het plan aan te passen. In die aanpassing is een foutje geslopen. Het gaat echt om een detail, maar procedurefoutjes worden ook bestraft.’ Van Erp verwacht niet dat Europese subsidies in gevaar komen. ‘Dat traject is afgerond. Het project kost circa 7 miljoen euro, waarvan circa 1,5 miljoen door ‘Brussel’ wordt gedragen.’

Reageer op dit artikel