nieuws

Tweede Kamer omarmt Vijfde nota omwille van verkiezingen

bouwbreed Premium

den haag – De Vijfde nota van minister Pronk vindt genoeg instemming van de Tweede Kamer om nog voor de verkiezingen te worden goedgekeurd. Enige kanttekeningen maakten de fracties maandag nog wel bij de behandeling, maar ze lijken allemaal bereid water bij de wijn te doen voor de afronding in deze regeerperiode.

De beslissing over verplaatsing van vliegkamp Valkenburg ten behoeve van woningen staat zelfs vermeld in het regeerakkoord, omdat eerdere kabinetten niet tot een beslissing kwamen. Minister Pronk is voor verplaatsing om te voorkomen dat het Groene Hart uitwijkmogelijkheid wordt voor het uit zijn voegen barstende Leiden. De VVD wil het liefst bouwen in het Groene Hart, zodat Valkenburg blijft en niet nodig is voor de woningbouw. Het gebied tussen Alphen aan den Rijn en Leiden noemde VVD-woordvoerder Verbugt als geschikte locatie. Behalve de VVDzijn CDA en de ChristenUnie tegen de verplaatsing van vliegkamp Valkenburg. Dat is niet genoeg om de verplaatsing in de Tweede Kamer tegen te houden, maar in de Eerste Kamer hebben de twee partijen wel een meerderheid. Valkenburg is één van de specifieke locaties die in de Vijfde nota staan genoemd. De bedoeling is dat hier vijf- tot negenduizend woningen komen, afhankelijk van de kavelgrootte. Een andere bouwlocatie is een groot bedrijventerrein in de Hoeksche Waard. Een kleine meerderheid in de Tweede Kamer is tegen die locatie, maar deze delft misschien ook het onderspit in de Eerste Kamer. De Vijfde nota heeft als doel de hoofdlijnen voor het bouwen en behoud van natuur vast te leggen. Binnen de rode contouren mogen lagere overheden de bouwlocaties aanwijzen. De PvdA-fractie studeert op een manier om de plannen van de provincies terug te krijgen bij het Rijk voor een oordeel, zodat ongewenste bouwplannen vooraf kunnen worden gestopt. De reactie van Pronk is helder:’Als kamerlid moet je niet willen meebeslissen over achthonderd afzonderlijke locaties.’ Hij wees op het uitvoeringsprogramma van de Vijfde nota. Dat verschijnt vanaf nu elke twee jaar en wordt dan door de Tweede Kamer behandeld. Bezwaar van parlementariër Duivesteijn is dat de plannen dan al in uitvoering zijn en het risico bestaat dat bouwsels weer moeten worden afgebroken.

Stress

Zijn plan voor de verplaatsing van glastuinbouw naar de Haarlemmermeer werd toegejuicht door minister Pronk, maar CDA-woordvoerder Van Wijmen is bang dat de planten dan te veel stress oplopen. De Tweede Kamer was eensgezinder over de verdichting van bedrijventerreinen. Vrijwel de hele Kamer ergert zich aan de vele laagbouw op de terreinen en de ruimte die parkeerplaatsen innemen. Er is nauwelijks sprake van intensief ruimtegebruik, terwijl de winst van een parkeerkelder of auto’s op het dak heel groot is. Het doel in de Vijfde nota, een verdichting van 15 procent, gaat de Kamer niet ver genoeg. GroenLinks zal daarom vermoedelijk een verhoging tot 50 procent voorstellen.

Inpassing

Duidelijk is dat de infrastructuur een betere inpassing verdient en krijgt in de Vijfde nota. Punt van kritiek was wel dat het Verkeers- en vervoersplan van verkeersminister Netelenbos niet zou stroken met de Vijfde nota. D66 stelde voor de twee in één planologische kernbeslissing te vatten. Netelenbos wees de kritiek van de hand. Volgens haar zit het met de infrastructuur goed. Ook zorgenkindje Almere krijgt straks met de komst van het Rondje Randstad een betere aansluiting op het openbaar vervoer. Voor het uitstippelen van het tracé wil Netelenbos eerst de mening van de Kamer over specifieke bouwlocaties uit de Vijfde nota, zoals Rijnenburg bij Utrecht. De Tweede Kamer debatteert op 15 april verder over de Vijfde nota ruimtelijke ordening.

Reageer op dit artikel