nieuws

Tilburg gebruikt pps-constructie voor ontwikkeling Piushaven

bouwbreed

tilburg – Samen met Triborgh Bouwontwikkeling en SFB Vastgoed gaat de gemeente Tilburg het Piushavengebied herstructureren. De kosten zijn geraamd op ruim 700 miljoen euro. Dit bedrag wordt besteed aan woningen, kantoren en de herbestemming van bedrijfsgebouwen. Dit alles wordt binnen een pps-constructie gerealiseerd.

De gemeente noemt de herontwikkeling van het Piushavengebied een majeure binnenstedelijke ontwikkeling. Minimaal 2500 woningen en 100.000 vierkante meter aan bedrijfsruimte moeten binnen nu en tien jaar in het havengebied verrijzen. Omdat het plan volgens de gemeente dermate complex en risicovol is dat eenzijdige aanpak door de overheid of vanuit de markt geen optie is, gebeurt dit door middel van publiek-private samenwerking (pps). ‘De kans op succes neemt toe naarmate publieke en private partijen in een vroegtijdig stadium samenwerken, zodat verband kan worden gelegd tussen rendabele en onrendabele onderdelen van het project’, verklaart de gemeente. Zonder die samenwerking bestaat het risico dat de overheid haar regierol niet kan waarmaken en de markt alleen rendabele onderdelen ontwikkelt. ‘Zo verdwijnt de ruimtelijke en financiële samenhang en moet de gemeente de tekorten dekken en de hoge investeringen het openbare gebied opbrengen’, stellen de partners.

Evaluatie

De gemeente sprak met de marktpartijen af de plannen gefaseerd uit te voeren en na elk fase-evaluatie tot een nieuwe overeenkomst te komen voor de volgende fase. Binnenkort presenteren de partners het Masterplan Piushaven. Naar aanleiding hiervan wordt het definitieve financiële plan aan de gemeenteraad aangeboden en kunnen de partijen in 2003 beginnen met bouwen. Behalve de gemeente hechten ook de marktpartijen aan grote betrokkenheid van belanghebbenden bij de totstandkoming van de definitieve plannen. De herontwikkeling van het gebied vindt bijvoorbeeld plaats via een open planproces. De partners hebben zich in de pps-overeenkomst verplicht zich gezamenlijk in te spannen om de bewoners optimaal te betrekken bij de uitwerking van de plannen.

Reageer op dit artikel