nieuws

Stuurgroep helpt Almere bij groei van 2010 tot 2030

bouwbreed Premium

almere – Het kabinet gaat met de gemeente Almere en provincie Flevoland kijken hoe de stad kan groeien van 2010 tot 2030 met behoud van voorzieningen. De partijen komen samen in een stuurgroep Almere onder leiding van de secretaris-generaal van VROM, M. Sint.

Zuidelijk Flevoland moet volgens de Vijfde nota voor de ruimtelijke ordening 60.000 woningen erbij bouwen. Het merendeel hiervan concentreert zich op Almere. De gemeente gaf aan dat ze alleen kan groeien als wonen, werken, recreatie, groen, infrastructuur en de maatschappelijke voorzieningen in evenwicht komen en blijven. Het Rijk helpt de gemeente en de provincie nu bij een onderzoek naar middelen die nodig zijn voor het behoud van het evenwicht. Het komend jaar stellen de partijen een ontwikkelingsplan op. Hieruit volgt een bestuursakkoord voor het vastleggen van de groeiafspraken voor de periode 2010-2030. De onderhandelingen over intentieafspraken voor het aantal nieuwe woningen in Flevoland tot 2010 zijn nog in volle gang. De provincie heeft hierbij wel als eis gesteld dat geen woningen meer worden gebouwd zonder voorzieningen. Woordvoerder H. van Heerde:’De afgelopen jaren zijn de voorzieningen sterk achtergebleven. Daardoor is een onevenwichtige economie ontstaan. Daarom willen we niet meer zomaar huizen erbij. Zaken als onderwijs en zorg moeten toch uit Den Haag komen.’

Reageer op dit artikel