nieuws

Schiecentrale Rotterdam omgebouwd tot filmgebied

bouwbreed

rotterdam – Na het hoofdgebouw en het schakelstation 25 kV worden nu ook het trafohuis en de kantine van de voormalige Rotterdamse Schiecentrale herontwikkeld tot onderkomen voor de audiovisuele industrie. Volgens een ontwerp van architect Robert Winkel worden de fabrieksgebouwen omgebouwd tot een filmhotel en productiekantoren.

Schiecentrale Rotterdam omgebouwd tot filmgebied

‘Dit is een volgende stap naar een volwaardige Rotterdamse AV-infrastructuur, met een heel eigen gezicht. Niet te vergelijken met het ingeslapen AV-wereldje in Hilversum en dat kabouterdorp Amsterdam’, juicht directeur J. van Heijningen van het Rotterdamse Fonds voor de Film (RFF) bij het nog troosteloos ogende trafogebouw. Ontwikkeling van de filmcluster-Schiecentrale past in het AV-stimuleringsbeleid van de gemeente Rotterdam. Het RFF, dat onder meer zorgt voor financiële en facilitaire ondersteuning, fungeert daarin als vliegwiel. Voor de afgedankte Schiehaven-gebouwen betekent het AV-stimuleringsbeleid redding van de slopershamer. Door bouwtechnische en functionele ingrepen worden de panden, die qua bouwjaar en stijl sterk van elkaar verschillen, bovendien tot een eenheid gesmeed. Het filmhotel moet filmcrews in staat stellen een complete productie in Rotterdam te runnen. Waar vroeger transformatoren hun werk deden, komen nu werkruimtes (3500 vierkante meter) en een hotel-restaurant (1500 vierkante meter) voor acteurs, crews en filmproducers. Zowel kantoren als kamers krijgen voorzieningen die speciaal op hen zijn toegesneden. In een oranjerie op het dak kunnen gasten tussen sinaasappelbomen lunchen of naar films kijken. De kopse gevel van het transformatorhuis is er inmiddels uit gesloopt. Met een stalen hulpconstructie worden de voor- en achtergevel voorlopig gestut. De originele details ervan blijven bewaard. De gesloopte dichte wand wordt vervangen door een gepotdekselde gevel van transparante glazen platen, waarachter de constructie en de trappen zichtbaar blijven.

Gevelconstructie

Een soortgelijk procédé paste Winkel eerder toe in het naastgelegen schakelstation 25 kV, nu verzamelgebouw voor filmproductiebedrijven. Verschil is, dat daar, achter de vliesgevel, een ontsluitingsgang voor de kantoren werd gebouwd. ‘Dit is een dubbele gevelconstructie met een brand- en geluidwerende functie’, vertelt P. van Have van aannemer HBG Volker Bouwmaatschappij. ’70 Centimeter achter de vliesgevel staat een tweede wand van brandwerend glas.’ De onderheide staalconstructie heeft ook een ondersteunende functie voor de dakopbouw. HBG Volker moet op kousenvoeten slopen en bouwen, in verband met studio-opnames in een nabijgelegen eerder ontwikkeld deel van de Schiecentrale. Zonnecellen in het dak en een warmtewisselaar in de oranjerie dragen bij aan de klimaatregeling van het gebouw. Architect Winkel heeft een studie rond voor de vierde fase van het gebied. Het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam heeft 6,5 miljoen euro rijkssubsidie ontvangen voor deze fase. RTV Rijnmond en het Belgische postproductiebedrijf 2Reel moeten zich in juni 2004 kunnen vestigen in een nieuw studiocomplex. Winkels studie betreft ook een ontwerp voor een 50 meter hoog en 110 meter lang appartementencomplex. Door gebruik te maken van een stalen constructie kan dit grotendeels op bestaande funderingen worden gebouwd. Winkel: ‘Bouwen zou volgens dit plan snel en geruisloos kunnen. De totale bouwtijd – van voorlopig ontwerp tot oplevering – zou amper een jaar kosten.’ Tussen de 10 meter hoge stalen poten waarop de dunne schijf leunt, is een verkeersader voorzien door de anderhalve hectare filmgebied. Achter het gebouw, met 100 tot 125 appartementen, is een langgerekt blok kantoren en woningen te ontwerpen. Eveneens exclusief bestemd voor filmers.

Reageer op dit artikel