nieuws

Rustig slapen

bouwbreed

Rustig slapen

De AEX, kennelijk definitief ver boven de weerstandsgrens van 512 punten, is volgens sommigen al op weg naar de volgende grens van 555 punten. Voorspoedige berichten uit de Verenigde Staten over de economische ontwikkeling. En spierballenvertoon in het strafrechtelijk onderzoek naar de zogenoemde bouwfraude. Vooral van dat laatste heeft gans Nederland kunnen smullen via de televisie, omdat die al een uur voor de bezoeken van de dik vijfhonderd man op 58 plaatsen aanwezig was. Althans op tenminste twee lokaties. Het heet niet voor niks openbaar ministerie. De bouw kan nu echter wel rustig gaan slapen. De geschiedenis leert dat als het OM zoveel machtsvertoon tentoonspreidt, het nimmer tot iets leidt. In dit geval kan dat echter iets anders liggen, omdat wellicht zaken gevonden worden die weliswaar strafrechtelijk niets opleveren, maar wel het komende tv-spektakel van de parlementaire enquête kunnen verlevendigen. Kennelijk zijn de beleggers er niet helemaal gerust op. Vooral Heijmans moest iets inboeten aan kracht. Maar ook de andere bouwfondsen deden het wat minder. Eigenlijk is het opmerkelijk dat het dan in zijn algemeenheid op de beurs zo goed gaat. Per slot van rekening zijn er beurswatchers die nadat de koersen aanvankelijk weinig deden op de goede berichten uit de VS, onmiddelijk als verklaring hadden dat iedereen dat al verwacht, had waardoor het optimisme al in de beurskoers verdisconteerd was. Kennelijk hadden ze daar niet helemaal ongelijk in, aangezien de AEX later weer iets daalde. Of zou dat te maken hebben met weer wat slechte cijfers bij de technologiefondsen. Hoe het ook zij, een duurzaam herstel van de koersen van de bouwfondsen kan nog wel even op zich laten wachten. Afgezien van de onderzoeken waar met name Angelsaksische beleggers nerveus van lijken te worden, lopen er ook nog acties. De bouw-cao wil maar niet echt vlotten. En dat is jammer. Acties vertroebelen altijd de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Nog veel erger is dat acties geld kosten. Dan kun je principieel blijven over de reisurenregeling, maar vroeg of laat zal pragmatisme moeten toeslaan. Dat kan dan maar beter vroeg zijn, dan kunnen we tenminste echt rustig gaan slapen.

Reageer op dit artikel