nieuws

Ruim 30 miljoen voor ‘polderspoor’ Almelo

bouwbreed

Ruim 30 miljoen voor ‘polderspoor’ Almelo

almelo – Het Rijk trekt 30,9 miljoen euro uit voor de aanleg van de zogeheten V-polderconstructie voor de nieuwe spoorlijn in Almelo. De provincie Overijssel, Regio Twente en gemeente Almelo passen 3,63 miljoen euro bij. De gemeente Almelo wil in 2003 met de aanleg van de ‘spoorpolder’ in het centrum beginnen. De klus zal circa zeven maanden duren. De verdiepte spoorbaan is nodig om de verkeersoverlast en onveilige situaties van twee gelijkvloerse spoorkruisingen weg te nemen. Het gaat hier om een innovatieve techniek in de railinfrastructuur. Over een lengte van een kilometer wordt een damwandconstructie langs de bestaande spoorbaan aangelegd. Dit gebeurt op 7 meter diepte. Na het voorboren van de grond worden de damwanden in een V-vorm de grond ingeheid. Stalen profielen gaan 17 meter de grond in. Groutinjecties creëren een waterdicht bed en verankeren de damwanden. Daarmee is in feite een soort polder geschapen, vandaar de benaming V-polder. Als de damwandconstructie staat, worden twee brugdekken van beton aangebracht. Koninklijke Volker Wessels Stevin zal de rails in een V-vorm in de polder laten zakken. Het plan is om in anderhalve week de rails op te breken, het zandbed te ontgraven en de nieuwe spoorlijn aan te leggen. Een ander alternatief is dat in tien à veertien nachten telkens 50 centimeter wordt afgegraven. In dat geval blijft steeds één spoor beschikbaar.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels