nieuws

Publiek debat over grote projecten

bouwbreed Premium

den haag – Het Instituut voor Publiek en Politiek vindt het slecht voor de democratie dat de discussie over grote projecten als de Zuiderzeespoorlijn en betere verbindingen tussen de grote steden binnenskamers plaatsvindt. Pas achteraf komen protesten van de burgerij, zoals de ervaring leert bij de Betuwelijn en de HSL.

Daarom heeft het instituut alle door de provincies en gemeenten ingediende projecten overzichtelijk op internet gezet. In advertenties in regionale kranten roept het de bevolking op mee te denken met de ambtenaren en de planbureaus die zich over de voorstellen buigen voordat het kabinet een beslissing neemt. Burgers kunnen hun mening kenbaar maken en dat moet uitmonden in een groot publieksdebat op zaterdag 13 april. www.waarblijftonsgeld.nl is het adres van de website waar het instituut uitlegt dat de overheid miljarden binnenkrijgt aan aardgasbaten. Zij bestemt dat geld voor grote projecten als de HSL en de Betuwelijn. Provincies en gemeenten dienen tal van plannen in, een veelvoud van wat financieel mogelijk is. Topambtenaren maken in de Interdepartementale Commissie Economische Structuurversterking (ICES) een keuze, waarna het kabinet beslist. Volgens het Instituut voor Politiek en Publiek gaat het om een politieke afweging en is het van belang dat de burgers betrokken worden bij de discussie. Uiteenlopende organisaties als de ANWB, de Stichting Natuur en Milieu, de Unie van Waterschappen en de Vereniging Natuurmonumenten steunen het intitiatief tot het publieksdebat. (anp)

Reageer op dit artikel