nieuws

Provincies raken mogelijk dwangmiddel nimby kwijt

bouwbreed Premium

den haag – Minister Pronk voorziet het einde van de nimby-procedure, het dwangmiddel van provincies om gemeente-overstijgende projecten er door te duwen. Hij zei dit afgelopen week tijdens de behandeling van de Rijksprojectenprocedure in de Tweede Kamer.

Minister Pronk wil een dergelijke procedure op termijn ook voor provinciale projecten. Hij verwacht dat de nimby (not in my backyard)-procedure dan overbodig is. Deze procedure regelt dat het Rijk kan ingrijpen als gemeenten een conflict hebben over projecten van groot belang. Het dwangmiddel dient nu vooral om conflicten tussen gemeenten te beslechten. De provincie heeft de bevoegdheid om vastgelopen onderhandelingen vlot te trekken en een besluit te nemen. De procedure moet het Rijk helpen bij het organiseren van grote projecten. Dat betekent dat niet de verschillende gemeenten met elkaar om tafel moeten, maar dat het Rijk de regie voert. De regeling heeft betrekking op projecten van nationaal belang, zoals het plaatsen van hoogspanningsmasten, rivierdijken en bijvoorbeeld groenprojecten. Minister Pronk benadrukte dat het niet uitsluitend om ruimtelijke belangen gaat, maar ook om bijvoorbeeld economische belangen. Heikel punt in de behandeling van de wet was waar het besluit over het project wordt genomen. Minister Pronk heeft in zijn voorstel drie varianten genoemd: in een aparte wet, in een planologische kernbeslissing of bij besluit van de ministerraad. Dat laatste pikte de Kamer niet. De invoering van een dergelijk besluit zou immers de controlerende rol op het parlement sterk inperken. Na ampel overleg met zijn achterban kondigde minister Pronk een wijziging aan op het voorstel: een besluit van de ministerraad alleen mag bij urgente gevallen van nationaal belang. Als voorbeeld noemde hij maatregelen bij hoog water ter voorkoming van overstromingen. Voorts meldt het wetsvoorstel staat dat iedereen mag inspreken op de plannen. Bij bestemmingsplannen is het aantal beroepsgerechtigden beperkt tot belanghebbenden. De Kamer wil de actio popularis inperken. Pronk wil dat niet, maar gaf toe dat een deel van de ministerraad daar wel voor is. ‘We hebben besloten om de discussie die ik met mijn collega’s heb gevoerd voor de fundamentele herziening van de Wet op de ruimtelijke ordening over te laten aan een volgend kabinet. Wij komen er niet uit’, aldus de bewindsman. De fundamentele herziening van die wet ligt nu voor advies bij de Raad van State. Daarna wordt de wet in de Tweede Kamer besproken. De wet regelt de verkorting van procedures rond Rijksprojecten. Als zij van kracht wordt, kan de wet voor de Rijksprojectenprocedure in de prullenbak. De Tweede-Kamerleden wacht nu op het wijzigingsvoorstel van minister Pronk. Daarna debatteren zij verder over de invulling van de procedure. Over het algemeen heerst tijdens het debat een positieve indruk over het verdwijnen van aparte wetten voor elk groot project en over de aandacht bij de procedure voor inpassing in het landschap. Procedure ook voor provinciale projecten

Reageer op dit artikel