nieuws

Pronk geeft geld voor bodembeheer

bouwbreed

den haag – Minister Pronk (VROM) heeft voor de komende vijf jaar bijna 500.000 euro per jaar toegekend aan de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Het geld wordt gebruikt om richtlijnen en protocollen voor bodembeheer te ontwikkelen, de vakbekwaamheid van bodembeheerders te verbeteren, voorlichting te geven en de organisatie meer vorm te geven.

De SIKB is een samenwerkingsverband van marktpartijen en overheid, licht drs. A. Deelen toe. Hij is voorzitter van het bestuur en ontving het door Pronk ondertekende document uit handen van directeur-generaal Milieubeheer Van der Vlist. Deelen is blij met de snelle toekenning van de subsidie. ‘De ruime financiële ondersteuning van het ministerie maakt de samenwerking van private partijen en de overheid mogelijk. De SIKB is ontstaan uit de ingenieurswereld, VROM en het Service Centrum Grond (SCG) in Houten. We ontwikkelen normen en richtlijnen om te kunnen beoordelen of bodemmonsters op een goede manier worden genomen, of de grond goed wordt uitgegraven en gebruikt.’ De SIKB houdt kantoor in het gebouw van de CUR in Gouda.

Frauduleus

‘In de bodemwereld wordt op verschillende manieren gewerkt. Daardoor kunnen onduidelijke situaties ontstaan. Iemand die met onze normen, richtlijnen en protocollen werkt, vrijwaart zichzelf van verdenkingen van te sober of zelfs frauduleus werk. De protocollen voorkomen dat informatie verloren gaat op de raakvlakken waar partijen die aan elkaar moeten overdragen’, aldus Deelen. ‘Iemand die willens en wetens met grond wil frauderen kan het blijven doen. Om eerlijk te zijn: iemand die met de protocollen in de hand wil frauderen kan het proberen, het is nooit voor honderd procent dicht te timmeren.’ De SIKB gaat met de subsidie van VROM kwaliteitsnormen maken voor het werk van laboratoria, adviesbureaus, aannemers en overheden. De stichting heeft een meerjarenprogramma opgesteld en een werkprogramma voor 2002. Het aandachtsgebied betreft sanering, grondhandel en -transporten en gebruik van secundaire materialen in de bodem. Het kabinet heeft in januari een standpunt ingenomen over vernieuwing van het beleid voor bodemsanering en grondstromen. Op 10 april overlegt een commissie van de Tweede Kamer met minister Pronk over dit standpunt. Op 11 april komt het gebruik van secundaire materialen in de bodem aan de orde. Uitgangspunt is dat bodembeheer kwaliteit vraagt van zowel markt als overheid.

Reageer op dit artikel