nieuws

Populariteit houtskeletbouw stijgt

bouwbreed

rotterdam – De populariteit van houtskeletbouw (HSB) als bouwmethode groeit. Desalniettemin bedraagt het aandeel in HSB gebouwde woningen nog maar 3 procent. Onder andere onbekendheid met het materiaal en gebrekkige kennis van de actuele bouwregelgeving op het gebied van HSB liggen hieraan ten grondslag. De nieuwe ‘Basisdetails Houtskeletbouw’ van de Stichting Bouwresearch Rotterdam (SBR) vult de kennisleemte op.

Publicatie maakt complexe bouwregelgeving toegankelijk Met de publicatie van de referentiedetails maakt SBR de uitgebreide en complexe bouwregelgeving voor de praktijk toegankelijk. Het instrument voor onder andere ontwerpers, bouwbedrijven, adviseurs en overheidsinstanties verschaft de gebruiker volgens SBR alle kennis die nodig is voor een ‘optimaal bouwresultaat’.

Hergebruik

Projectmanager ir. G.J.M. Mars van SBR: ‘De uitgave is een logische stap in de reeks van de diverse draagsystemen waarover wij al referentiedetails op de markt hebben gebracht.’ Volgens Mars is het nu hét moment om met de HSB-detailleringen te komen. ‘Vanuit de gedachte van duurzaam bouwen krijgt hout immers steeds meer aandacht. Hout is geschikt voor hergebruik en je kunt nieuwe bomen planten waar je de oude hebt gekapt. Bovendien zijn HSB-elementen gemakkelijk industrieel te vervaardigen en dat past weer in het IFD-gedachtengoed van industrieel, flexibel en demontabel bouwen.’ Ogenschijnlijk lijkt het aandeel HSB in de bouw niet te groeien. Maar volgens Mars is dat niet zo. ‘In de vrije sector groeit het aandeel HSB gestaag. En zelfs bij woongebouwen en utiliteitsbouw is een toename te bespeuren, doordat met HSB gebouwen van vijf verdiepingen realiseerbaar zijn.’ Dat de bouwmethode niet zo ‘opvalt’ ligt volgens Mars voornamelijk aan de Nederlandse bouwwijze, waarbij doorgaans aan de buitenkant niet te zien is dat het HSB betreft. ‘De meeste mensen willen gewoon een gemetselde buitengevel’, vat Mars bondig samen. De toekomst voor HSB ligt voor een groot deel bij het optoppen van flats. ‘Daar liggen uitstekende kansen. Bouwen in HSB is ‘licht’ bouwen. Op de meeste flats kun je zonder problemen voor wat betreft de draagkracht van de fundering twee verdiepingen bij bouwen.’ Mars denkt aan een jaarlijkse aanvulling op de uitgave van vijftien à twintig details. Eén van de eerste aanvullingen die nog dit jaar wordt verwacht, zal betrekking hebben op het optoppen.

Bouwfysisch

De details die in de uitgave zijn opgenomen zijn door de praktijk gedragen. Mars: ‘De toepassing van de details verhoogt de technische kwaliteit van projecten en vermindert de kans op bouwfouten. Als de gebruiker de details 1:1 toepast, voldoe je aan de wet- en regelgeving.’ In deze eerste uitgave is de ‘conversie’ van het Bouwbesluit die in juli definitief wordt, in de uitgave verwerkt. Bovendien zijn de bouwfysische gegevens berekend volgens de nieuwe NEN 1068 die vanaf januari van kracht is. Op de bijgeleverde cd-rom staan achter de details in pdf-bestanden de oorspronkelijke autocad 14 tekeningen. Deze zijn te downloaden en te manipuleren. In de toekomst wil Mars de gebruiksmogelijkheden met cd-rom uitbreiden door een koppeling naar Stabu te maken. In de losbladige uitgave komen ontwerprichtlijnen, constructieve aspecten, geluidsisolatie, brandveiligheid, materiaalkeuze en uitgangspunten voor prefabricage en montage aan de orde. ‘SBR-Referentiedetails Woningbouw – Basisdetails Houtskeletbouw’ is te bestellen bij SBR, telefoon (010) 4114111. De prijs bedraagt 89 euro exclusief btw en verzendkosten.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels