nieuws

‘Politiek zelf schuldig aan hoge biedingen’

bouwbreed

utrecht – De politiek, en niet de Raad van Arbitrage, is verantwoordelijk voor de toenemende maatschappelijke kosten van bouwwerken.

Dat zegt voorzitter A.P. Vernimmen van de raad in een reactie op kritiek dat de Raad teveel de belangen van de aannemers beschermt. De terugtredende overheid is volgens Vernimmen zelf verantwoordelijk voor alle stuklopende aanbestedingen. Vrijdagmiddag vond in Utrecht de jaarvergadering plaats van de Raad van Arbitrage voor de bouw. Na alle commotie rondom de bouwfraude, en de mogelijke rol van de Raad daarin, besloot die de deuren bij wijze van uitzondering wijd open te gooien. Voorzitter Vernimmen maakte van de gelegenheid gebruik om het straatje van de Raad schoon te vegen. ‘Want de Raad doet niet anders dan handelen binnen de ruimte die wet en politiek hem biedt.’ Dat de maatschappelijke kosten van vijf ontwerpen voor een bouwwerk hoger zijn dan die van één ontwerp dat volgens bestek wordt aanbesteed, is volgens Vernimmen klip en klaar. Dat is een gevolg van de terugtredende overheid die vaker design-and-construct aanbesteedt. De verschuivingen van de risico’s maken het volgens de Raad heel lastig om biedingen als ‘niet passend’ terzijde te leggen. De nieuwe vorm van aanbesteden werkt bovendien een concentratiegolf in de hand en zet bouwbedrijven aan tot fusies. ‘De overheid schept haar eigen grootbedrijf en moet dan het hoofd bieden aan de machtspositie de verminderde concurrentie meebrengt’, aldus Vernimmen.

Reageer op dit artikel