nieuws

Pleidooi innovatieve contracten

bouwbreed

amsterdam – De directie van Koninklijke Volker Wessels Stevin vreest nieuwe stroperigheid ten gevolge van de parlementaire enquête naar bouwfraude. Bij de presentatie van de jaarcijfers waarschuwde bestuursvoorzitter H. Hazewinkel gisteren voor het gevaar dat de overheid tot de slotsom komt dat strengere controle en meer regelgeving noodzakelijk zijn.

‘In plaats van meer regels hoop ik dat de overheid meer ruimte geeft aan innovatieve contractvormen’, aldus Hazewinkel. ‘In Noord-Amerika’, gaf hij aan, ‘is al bewezen dat op die wijze aanzienlijke besparingen mogelijk zijn. Als management zien wij alliantie- en raamcontracten, werken in bouwteam en prestatiecontracten als belangrijke bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van de bedrijfstak in Nederland.’. Volker Wessels Stevin voerde vorig jaar zijn omzet met 10 procent op tot 3,1 miljard euro. De netto winst steeg met 11 procent tot 109 miljoen euro. Met die prestatie maakt het bedrijf een gestage en stabiele groei door. In 1997 werd nog slechts 62 miljoen in de boeken bijgeschreven. ‘De tegenvallende ontwikkelingen in de marktsegmenten telecominfrastructuur in Nederland plus bouw en vastgoed in Duitsland zijn ruimschoots gecompenseerd met betere resultaten elders in het concern’, constateert Hazewinkel.

Omzet

De bedrijfsopbrengsten in de bouw daalden vorig jaar licht tot 1,391 miljard euro. Het segment Infrastructuur maakte een sprong voorwaarts van 200 miljoen tot anderhalf miljard euro. In Nederland stegen de opbrengsten (omzet) in de sector Bouw en Vastgoed met 5,4 procent tot 1,1 miljard euro. Woningen droegen 639 miljoen bij, utiliteitsbouw bracht 457 miljoen euro in het laatje. De diverse werkmaatschappijen leverden 3350 wooneenheden op. Tweederde daarvan kwam voort uit (de meer winstgevende) eigen ontwikkeling. Het aantal wooneenheden uit eigen ontwikkeling in aanbouw bedraagt 3597. In Duitsland haalt Volker Wessels Stevin de teugels krachtig aan. ‘Tot dusverre hebben we telkens gedacht dat het volgende jaar wel beter zou worden. Voor de Duitse vestigingen wordt 2002 een heel belangrijk jaar. Er zullen eindelijk resultaten gehaald moeten worden’, stelt bestuursvoorzitter Hazewinkel. De Duitse omzet in bouw en vastgoed daalde vorig jaar met bijna 70 miljoen tot 295 miljoen euro.Het accent van het werk ligt in Noordrijn-Westfalen en de regio Berlijn. Het personeelsbestand is al met 300 teruggebracht tot 1400. Zes onrendabele vestigingen werden gesloten. Ondanks de stagnerende afzet op de woningmarkt werden 307 woningen uit eigen ontwikkeling opgeleverd. In opdracht van derden kwamen 623 woningen gereed.

Opdrachten

De orderportefeuille van Volker Wessels Stevin nam met 17 procent toe tot een waarde van 5,6 miljard euro. Aan bouw en vastgoed ligt – 13 procent meer dan eind 2000 – voor 2,1 miljard euro werk in het verschiet. De voorraad opdrachten op het gebied van de infrastructuur steeg met 20 procent tot een volume van 1,5 miljard euro.

Reageer op dit artikel