nieuws

Park bij Noord-Groninger zeehavens kost 400 miljoen/Breed draagvlak door participatie

bouwbreed Premium

delfzijl – Bij de Noord-Groninger zeehavens komt een gigantisch groot windmolenpark. Millenergy BV wil er 264 megawatt vermogen opstellen. Het windmolenproject is verdeeld in vier bijelkaar liggende parken. De initiatiefnemers hopen na de zomervakantie met de bouw van het eerste park te beginnen.

Park bij Noord-Groninger zeehavens kost 400 miljoen

Millenergy, een samenwerking tussen Koop Holding en Essent, heeft drie van de vier parken bij Delfzijl gepland en de vierde even verderop bij de Eemshaven. Voor de eerste drie fases van het plan, Delfzijl Zuid en Noord en Eemshaven, zijn de mer-rapportages gestart, evenals het vergunningentraject. Het vergunningentraject voor de eerste fase, die alles met elkaar 24 stappen met inspraakrondes vragen, hoopt de directeur, F. Schmölzer, van Millenergy binnenkort af te sluiten. ‘Dan zijn we al meer dan twee jaar bezig met het vergunningentraject.’ Voor fase vier, Delfzijl Industriegebied, is nog geen mer-traject opgestart. Schmölzer heeft overigens goede hoop dat voor de latere fases de overheid sneller tot een beslissing komt. ‘Ik heb de indruk dat minister Jorritsma het vergunningentraject wil verkorten’, aldus de directeur. ‘De minister heeft namelijk in een interview laten doorschemeren dat ze de ontwikkeling van windenergie te traag vindt.’ Nu staat het Eemshavenplan voor eind 2003 op de kaart en de twee andere deelplannen bij Delfzijl voor 2005. De 264 megawatt, die uiterlijk rond 2006 operationeel moet zijn, vergroot de energiewinning uit wind met 55 procent in Nederland, genoeg overigens om alle Groninger 250.000 gezinnen van groene stroom te voorzien. Momenteel staat er in Nederland een opgesteld vermogen van ongeveer 480 megawatt aan windturbines. Overigens voldoet de regering ook met de Groninger plannen nog lang niet aan het gestelde doel van 1500 megawatt in 2010. In Delfzijl Zuid, dat windpark De Warf heet, komen op ongeveer 6 vierkante kilometer 32 windturbines, elk met een vermogen van 1,5 megawatt. De buispaal van de turbines wordt 80 meter hoog, terwijl de wieken een doorsnee hebben van 72 meter. ‘Tot en met de tiphoogte van de wieken zijn de turbines 116 meter hoog’, vervolgt de directeur. Daarmee zijn het de hoogste windturbines in Nederland, maar ‘toch leveren ze weinig zichthinder op’. Ook bij kraakhelder weer verwacht hij dat ze pas op 6 tot 7 kilometer afstand zichtbaar zijn. Bijkomend voordeel van de hoge turbines is dat ze op een afstand van 400 meter slechts 40 decibel aan geluid produceren. Hiermee voldoen ze aan de wettelijke eisen. Omdat de bodemgesteldheid van De Warf verre van optimaal is, vraagt de bouw van de molens een speciaal fundament. Er is een toplaag van 30 á 40 centimeter klei. ‘Daarna krijg je een tientallen meters diepe laag sompig veen, voordat je de compactere zandlagen treft’, legt Schmölzer uit. Om die reden worden de turbines stevig gefundeerd op 50 tot 60 meter lange palen. ‘Of die geheid worden of geboord, hebben we nog niet besloten’, vervolgt de zakenman. Evenzo is nog niet besloten hoe de buispalen aangevoerd gaan worden. Dat kan in delen, ‘maar we zitten vlakbij de haven. Dus kunnen we ze ook in één stuk aanvoeren over zee’. Ook welke turbines geplaatst gaan worden is nog niet rond. ‘We hebben het project Europees aanbesteed en de uitslag is nog niet bekend.’ Voor Schmölzer is al wel duidelijk dat het geen Nederlandse turbines worden maar buitenlandse, omdat turbines met zo’n groot vermogen niet in Nederland gebouwd worden. ‘Die markt is in handen van bedrijven als General Electric, Neg Micon en Vestas. Die ontwikkelen deze grote turbines.’ Van de windmolens van windpark De Warf, verwacht de directeur dat ze begin 2003 operationeel zijn. De andere drie parken zijn in diverse stadia van voorbereiding. In de zone van het industriegebied van Delfzijl worden ook turbines met een vermogen van 1,5 megawatt geplaatst. In de andere twee fases van het plan, Delfzijl Noord en Eemshaven komen turbines van 2 megawatt elk. Voor het plan Eemshaven zijn vier inrichtingsvarianten in studie met tussen de zestig en honderd turbines. Het complete project vraagt een investering van 400 miljoen euro. De Warf gaat rond de 63,5 miljoen euro kosten.Groninger akkerbouwers en veeboeren kunnen stevig participeren in het Millenergy project. ‘Solitaire windmolens heeft de provincie verboden’, legt F. Schmölzer, directeur van Millenergy uit. Vooral de groep agrariërs die al een aanvraag voor een turbine had ingediend, krijgt voorrang bij Millenergy om in het totale opgestelde vermogen te participeren. Het bedrijf stelt in totaal 25 procent voor participatie in de investeringen beschikbaar. De deelnemers kunnen niet alleen delen in de revenuen, ‘maar we verbreden er ook het maatschappelijke draagvlak mee. Voor ons is dat een aardige bijkomstigheid.’ Impressie van windmolenpark De Warf bij Delfzijl Zuid. Hier komen 32 turbines van 1,5 megawatt elk.

Reageer op dit artikel