nieuws

Oplossing in zicht voor spooremplacement

bouwbreed

Oplossing in zicht voor spooremplacement

Oplossing in zicht voor spooremplacement

De gemeente Roosendaal is voor de verdere ontwikkeling van een belangrijk deel van de binnenstad afhankelijk van de verwijdering van het spooremplacement, dat midden in de stad ligt. De onduidelijkheid die het gemeentebestuur hier jarenlang over had, heeft door toezeggingen van minister Pronk inmiddels plaatsgemaakt voor enthousiasme. ‘De minister is hier in oktober geweest om met eigen ogen te zien dat de locatie van het emplacement onveilig is. Bovendien erkende hij dat het gebied veel kansen voor herontwikkeling biedt. Hij heeft me toen verzekerd dat er een oplossing komt. Toen Pronk in december een kleine 35 miljoen euro reserveerde voor een verdere planstudie voor uitplaatsing van het emplacement, zagen wij onze missie als geslaagd’, aldus wethouder J. Hoogendoorn van ruimtelijke ordening. ‘Vóór het jaar 2010 kan het emplacement weg zijn en kunnen we samen met SFB Vastgoed aan de slag met de herontwikkeling van het SpoorHavengebied. Deze toezegging heeft de planontwikkeling zeker versneld. Momenteel wordt er een ontwikkelingsbeeld gemaakt, dat zal resulteren in een masterplan wat we in juni aan de gemeenteraad willen presenteren. Wonen, werken en recreatie zullen centraal staan in het gebied, dat ruim vijftig hectare beslaat.’ Hoogendoorn heeft als wethouder de afgelopen jaren wel meer van doen gehad met infrastructuur. De kwestie Goederenlijn 11 bezorgde hem de nodige hoofdbrekens. ‘De vraag hoe deze goederenspoorlijn van Rotterdam naar Antwerpen door West-Brabant gaat lopen, is van groot belang voor onze stad. De plannen zoals ze er lagen, beloofden weinig goeds voor Roosendaal. De goederentreinen zouden dwars door de stad gaan lopen. Daarom hebben we in samenwerking met Rijkswaterstaat een eigen studie gemaakt en die aan minister Netelenbos aangeboden. Vervolgens is er flink overleg geweest met de minister, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een integrale studie naar Lijn 11. De uitkomsten zijn onlangs aangeboden aan de minister, die op haar beurt heeft besloten het hele tracé opnieuw te bekijken. Deze zogenaamde eindbeeldstudie wordt medio dit jaar voltooid. De toezeggingen die de minister heeft gedaan geven ons volop vertrouwen dat er dit keer een veel beter resultaat zal komen. Er wordt nu gekeken naar vervoer over bestaand spoor met de nodige omleidingen, maar ook een tracé langs de A4 of A17 behoort tot de mogelijkheden’, aldus Hoogendoorn. De wethouder is tevreden met de succesvolle lobby die het gemeentebestuur op diverse fronten heeft gevoerd in Den Haag. ‘Het heeft er een tijdje zeer onzeker uitgezien voor Roosendaal, maar door goed onderbouwde overtuigingskracht zijn we inmiddels al een heel eind gekomen.’ Als andere belangrijke ontwikkeling noemt de wethouder de samenwerking met Bergen op Zoom. ‘In de Vijfde nota zijn we als de Brabantse Buitensteden opgenomen als regionaal stedelijk netwerk. We willen elkaar in die rol aanvullen. Bergen op Zoom kan zich op het gebied van toerisme en cultuurhistorische functies nog volop ontplooien. Wij bieden de komende jaren veel mogelijkheden voor nieuwe bedrijvigheid. Door samen te werken kunnen we complementair aan elkaar zijn.’

Reageer op dit artikel