nieuws

NVOB’ers: meer bedrijven in beeld

bouwbreed

roermond – De Limburgse wegenbouwers binnen het NVOB doen een dringend beroep op de provincie Limburg om eental projecten te knippen in stukken waar ook zij mee kunnen dingen in de aanbesteding. Nu dreigen die als één project op de markt te worden gegooid waardoor slechts enkele grote landelijke bedrijven kunnen meedoen.

NVOB’ers: meer bedrijven in beeld

‘Het gaat ons absoluut niet om een voorkeursbehandeling of om onder openbare aanbesteding uit te komen’, zegt gewestelijk secretaris R. Meyboom van het NVOB. ‘Maar er zijn vergevorderde plannen om grote infrastructurele projecten, onder meer de zogenoemde Bottleneck bij Born, in één keer als project van 80 miljoen euro op de markt te brengen. Wat wij willen, is dat er vijf deelprojecten in de grootte van zo’n 16 miljoen euro op de markt komen. Daardoor kunnen regionale bedrijven met een omzet van zo’n 10 tot 20 miljoen euro omzet al dan niet in combinatie ook aan de bak komen.’

Clustering

In feite snijdt het NVOB in zijn brief aan Provinciale Staten van Limburg een al langer bestaand probleem van clusteren van projecten opnieuw aan. Overheidsopdrachtgevers denken door de clustering dusdanig grote projecten op de markt te kunnen brengen dat daarvan een gunstig effect op de prijs uitgaat. ‘Dat hoeft niet zo te zijn. Door een mega-project op de markt te brengen schakel je concurrentie uit omdat alleen een paar hele grote bedrijven in aanmerking kunnen komen. Juist kleinere kavels lokken meer concurrentie uit omdat ook middenbedrijven mee kunnen dingen. De opdrachtgever is dus juist minder afhankelijk van enkele grote marktpartijen, hetgeen juist een gunstig prijseffect voor hem heeft’, aldus Meyboom.

Ervaring

Een ander argument van de provincie zou zijn dat de Limburgse wegenbouwers het contract niet aan zouden kunnen omdat het om Design en Construct gaat. Middelgrote bedrijven hebben daarmee nu eenmaal weinig tot geen ervaring. ‘Juist in het kader van hoogwaardige werkgelegenheid in Limburg is het dan van extra belang voor onze bedrijven deze opdrachten binnen te halen. Daardoor kunnen zij een aantrekkelijke werkgever blijven voor hoger opgeleiden en extra ervaring opdoen met D&C-contractvormen’, meent Meyboom. Extra zorgwekkend noemt hij het dat op zijn minst de indruk bestaat dat de provincie in de toekomst projecten zal blijven clusteren tot een groot project. Daardoor zou ook in de toekomst het regionale bedrijfsleven buiten spel blijven staan.

Reageer op dit artikel