nieuws

Nieuwe Zijpse Poort maakt breder spoor mogelijk

bouwbreed Premium

Zeventig uur is het treinverkeer tussen Arnhem Noord en het centrum afgelopen weekend stilgelegd. In die tijd is de oude poort gesloopt en een nieuw wegdek op zijn plaats geschoven.

Nieuwe Zijpse Poort maakt breder spoor mogelijk

Na het ingaan van de buitendienststelling van het spoor op vrijdag, is een bovenleidingportaal compleet met bovenleidingen in een kraan gehangen. Het portaal stond op de spoordijk in het verlengde van de 29 meter lange oude spoorbrug, maar moest, alvorens het erop kon worden teruggeplaatst, aan de kant om plaats te maken voor het nieuwe brugdek dat twee keer zo lang is. Tegelijkertijd werden één spoor en de bijbehorende ballast van de oude poort verwijderd en afgevoerd over het andere spoor. Daarna kon ook dat spoor worden verwijderd. Vervolgens is het zand afgegraven dat tussen de bovenkant en schuin aflopende zijkanten van de oude Zijpse Poort en de onderkant van de ballastlaag lag. Zo is ruimte gemaakt voor de sloopkranen, die vanaf de oude landhoofden het harde deel van de oude poort konden slopen. Doordat het sloopwerk langer duurde dan verwacht, kon de inschuifoperatie pas een paar uur later beginnen dan gepland. Extra personeel zorgde dat de klus toch op tijd kon worden geklaard. De damwanden die bij eerdere buitendienststellingen vanaf de bovenkant van de spoordijk waren ingebracht, staken na het afgraven van de dijk uit. Ze moesten worden afgebrand om ruimte voor het nieuwe dek te maken. Hetzelfde gebeurde met de uitstekende tubex-palen, die onder de schuifbanen zitten en na de schuifoperatie het brugdek blijven ondersteunen tot nieuwe landhoofden die taak overnemen. Twee hydraulische tweehonderd-tons vijzels, die op de schuifbanen waren geplaatst, moesten het zware schuifwerk op zich nemen. De schuifbanen bevatten inkepingen waarin de vijzelschoen past, zodat de vijzels het brugdek in stapjes van 50 centimeter per keer op de goede plek konden duwen, 15 meter verderop.

Beton

Het brugdek stond nu op zijn plek, maar de ruimte tussen het ingeschoven dek en de damwanden die de grond van de spoordijk op zijn plek houden, moest worden opgevuld met beton om de nieuwe brug te fixeren. Vervolgens konden nieuw zand en ballast erop en werden het bovenleidingportaal en het spoor teruggebouwd, compleet met bijbehorende installaties als wisselverwarming en seinen. Met het op zijn plek schuiven van het brugdek, is de poort nog verre van gereed. De resten van de oude poort die de schuifoperatie niet in de weg zaten, moeten nog worden verwijderd en de landhoofden onder het nieuwe deel van de poort nog gebouwd. Op dezelfde plek waar het eerste deel gebouwd is, wordt begonnen met de bouw van een tweede deel van de spoorbrug, tegen het eerste deel aan. Daarbovenop komt in de toekomst de uitbreiding van het spoor waar de oude poort geen ruimte voor liet. Het tweede deel dat nu wordt gebouwd, is anderhalf keer zo groot als het eerste.

Kolommen

Volgens het architectonisch ontwerp van Ben van Berkel van UN Studio krijgt de nieuwe Zijpse Poort twee grote paddestoelvormige kolommen als tussensteunpunten tussen de rijbanen. Vervolgens wordt de gehele poort waarschijnlijk nog voorzien van een bouwkundige huid, vergelijkbaar met die van de reeds in gebruik genomen Willemstunnel en de parkeergarage onder het station van Van Berkel. De bouwwerkzaamheden zijn begonnen in maart 2000 en moeten volgens planning december dit jaar klaar zijn. Doordat eerdere buitendienststellingen niet op de geplande momenten konden doorgaan, heeft de bouw van de poort inmiddels 33 weken vertraging opgelopen. De totale bouwkosten van het project bedragen ruim 9,5 miljoen euro. Opdrachtgevers zijn Railinfrabeheer en de gemeente Arnhem. De hoofdaannemer is Dubbers-Malden. Braam uit Weurt tekende voor het grondverzet, het sloopwerk gebeurde door Kruk BV uit Beverwijk. Volker Stevin Rail & Traffic doet de spoorwerkzaamheden, en het schuiven van het brugdek kwam voor rekening van Freyssinet Nederland. De bouwdirectie is in handen van Arcadis Infra.Afgraven, slopen en plaatsen in zeventig uur

Reageer op dit artikel