nieuws

‘Niemand is gewend om te innoveren’

bouwbreed

delft – Binnen hooguit vijftien jaar zal het karakter van de bouwtoeleverende industrie zich drastisch wijzigen, zegt J. Lichtenberg in het proefschrift waarop hij vandaag promoveert aan de TU Delft. De rol van onderzoek en ontwikkeling zal groeien. Fabrikanten moeten daarop snel inspelen, anders missen ze de boot.

De producenten van bouwmaterialen doen nauwelijks aan productontwikkeling, constateert Lichtenberg. Jaarlijks wordt niet meer dan 50 miljoen euro geïnvesteerd in ontwikkeling en onderzoek. Ruim de helft van de bedrijven ontwikkelt helemaal geen producten. De oorzaken hiervan zijn onder meer dat ondernemingen sterk worden gestuurd op kostenbeheersing. Bij een stabiele omzet, zien ondernemers geen reden om te investeren in zaken als productontwikkeling. Een andere reden is de ingewikkelde afzetmarkt. Er is een groot aantal bouwprojecten, waarbij telkens weer uiteenlopende partijen zijn betrokken. daardoor worden vernieuwingen traag ingevoerd. Als een bepaald product eenmaal in zwang is, wordt het gedurende lange tijd gebruikt.

Risicomijdend

“Niemand is gewend om te innoveren en er is risicomijdend gedrag in de bouw. Onderzoek en ontwikkeling gebeuren daarom vooral op projectbasis. Alleen als het beslist nodig is. Eerst wordt dan het project gedefinïeerd en daarna wordt iemand belast met de uitvoering, bijvoorbeeld een bedrijfsleider.” Zo’n kaderlid heeft ook nog een aantal andere taken en kan dus relatief weinig tijd uittrekken voor innovaties. “Hij staat onder druk omdat hij ook nog allerlei dagelijkse problemen moet oplossen.” Het resultaat is, aldus de promovendus, dat het vernieuwingsproces op de lange baan wordt geschoven. Vaak totdat het vijf voor twaalf is. “Produktontwikkeling is heel complex en als je het uitstelt is er niemand die het merkt. Desondanks zijn er wel veranderingen, maar ze verlopen heel traag.” Hij voorziet op relatief korte termijn grote veranderingen. “Dat proces is al ingezet doordat het moeilijk is om vakkundig personeel te vinden. Een probleem dat de komende jaren zal toenemen.”

Consument

Lichtenberg verwacht dat producenten van bouwprodukten een belangrijke rol gaan spelen om personeelsproblemen op te lossen. Er zal steeds meer gebruik worden gemaakt van prefab bouwmaterialen. Ook de invloed van de consument neemt toe. Deze drukt daardoor niet alleen een stempel op het bouwproces maar ook op de bouwtoeleverende industrie. “Huizenkopers willen niet meer allemaal een standaardkeuken of een standaarderker. In het algemeen zijn aannemers daar nog niet op ingericht, maar ook dat is aan het veranderen. Er zijn bouwers die een concept hebben bedacht om aan de eisen van de huizenkoper tegemoet te komen. In de toekomst zal dat steeds vaker gebeuren.”

Reageer op dit artikel