nieuws

Metamorfose bedrijventerreinen

bouwbreed

tiel – Bedrijventerreinen moeten een metamorfose ondergaan. Zijn het nu nog betonnen spooklandschappen waar vrijwel niemand zich happy voelt, het bedrijvenpark van de toekomst wordt een cultuurlandschap dat nauwgezet aansluit bij het omringende gebied. Om dat doel te bereiken hebben het ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) de handen in eengeslagen.

De samenwerking tussen de NVTL en het ministerie van Economische Zaken komt voort uit de Architectuurnota. Onderdeel hiervan is het project Architectuur en Bedrijventerreinen. Dit initiatief moet in een periode van vier jaar leiden tot aantrekkelijker ontwerpen van bedrijfsparken. Daarnaast is het de bedoeling dat het imago van deze stedenbouwkundige landschappen er op vooruit gaat. ‘De komende vijf à tien jaar komt er 50.000 hectare bedrijfsterrein bij’, zegt landschapsarchitect Michael Lafaille, bestuurslid van de NVTL. ‘Dat is een gigantisch gebied. Om te voorkomen dat het net zulke grauwe betonwijken worden als de huidige bedrijfsterreinen moeten landschapsarchitecten en ontwerpers nauw samenwerken.’ Bedrijventerreinen zijn doorgaans enge plekken in niemandslanden aan de rand van de stad, vindt Lafaille. ‘Die situatie mag in de nieuw aan te leggen bedrijfsgebieden niet terugkeren. Dat is een ideaal met een hoog realiteitsgehalte. Slechter dan het nu is, kan het niet worden.’ Het initiatief krijgt de volle steun van het Ontwerp Atelier Rijksbouwmeester. Het atelier pleit voor meer aandacht voor de kwaliteit van het ontwerp van bedrijventerreinen. Volgens de NVTL is de problematiek van de bedrijfsterreinen te ondervangen door vanaf het begin van de planvorming landschapsarchitecten in te schakelen. ‘Tot op heden gebeurt dat slechts sporadisch. De landschapsarchitect staat achterin de keten. Als het ontwerpproces achter de rug is, wordt hij ingeschakeld om er een beetje groen bij te plakken. Daarmee is hij het sluitstuk op de begroting.’ De NVTL en het ministerie van Economische Zaken zijn vastbesloten daar verandering in te brengen. Draagvlak is er genoeg. ‘Een aantrekkelijk bedrijventerrein heeft een economische meerwaarde. Ondernemers zullen zich er graag vestigen en werknemers willen er graag werken. Een argument dat gezien de schaarste aan personeel gewicht in de schaal legt. Tegelijkertijd betekenen aantrekkelijker bedrijfsterreinen dat er in eerste instantie ook meer in moet worden geïnvesteerd door de projectontwikkelaars. Lafaille verwacht in deze geen grote problemen. Hoe aantrekkelijker de terreinen, hoe gemakkelijker ze te slijten zullen zijn. Een bedrijf dat zetelt in een fraai bedrijvenpark heeft meer prestige dan een onderneming die opereert vanuit een achenebbisje buurt.

Ontwerpwedstrijd

Om te stimuleren dat landschapsarchitecten vaker worden ingeschakeld in het ontwerpproces en om de ogen gericht te krijgen op de kwaliteit van de bedrijfsterreinen, heeft Economische Zaken een ontwerpwedstrijd op poten gezet. Gemeenten kunnen tot 15 maart blauwdrukken indienen voor nieuwe bedrijventerreinen. De interessantste plannen worden gehonoreerd met een premie van de helft van de ontwerpkosten tot een maximum van 20.000 euro. De winnaars worden tijdens de Nationale Projectenmarkt die in april plaatsvindt, bekend gemaakt. ‘Slechter dan het nu is, kan het niet worden’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels