nieuws

Mest en aardwarmte verwarmen boerderij

bouwbreed Premium

bergen – In een nog te bouwen boerderij en een ligboxenstal voor koeien in Bergen past Kodi een warmtepompsysteem toe waardoor energie uit de mestkelder de boerderij verwarmt. ‘Voor het eerst verwarmt een combinatie van aardwarmte en warmte van mest een woongebouw .’

Dit zegt B. Lankhoorn, engineer werktuigbouw bij Kodi . ‘We hebben inmiddels de kunststof verwarmingsslangen aangebracht. Nu kan het beton in de mestvloer worden gestort’, vervolgt hij. Het principe van de energiebesparende techniek werkt als volgt. Laagwaardige energie van circa 10 graden Celsius uit de mestkelder van de stal wordt via het warmtepompsysteem opgewaardeerd tot het bruikbare temperatuurniveau van circa 40 graden. Aan deze techniek komt geen gas meer te pas. Lankhoorn: ‘Sterker nog, de boerderij die nogal afgelegen ligt, krijgt helemaal geen gasaansluiting. Hiermee bespaar je direct al op de aanlegkosten van leidingen.’ Voor het storten van de mestkeldervloer met een oppervlakte van 800 vierkante meter zijn binnen de wapening de vloerverwarmingslangen aangebracht. Na aansluiting op het circuit met de warmtepomp wordt in de meegestorte slangen koud water getransporteerd. Als de vloer gereed is, kan bij ingebruikname van de stal de opgeslagen mest zijn werk doen. De warme mest veroorzaakt namelijk via de betonnen vloer een warmteoverdracht naar het koude water in de slangen. De kelder staat een meter in het grondwater. Mocht er te weinig mest zijn, dan kan de warmte ook worden onttrokken aan het grondwater. De combinatie van deze aardwarmte en de mest zorgt ervoor dat er een relatief klein collectoroppervlak nodig is. Vandaar dat er kan worden volstaan met een kleine bodemcollector in de vloer van de mestkelder. In de zomersituatie staan de koeien in de wei en is er minder mestproductie. Toch blijft er minstens 30 centimeter mest in de kelder aanwezig, waardoor er altijd een energiebron beschikbaar blijft. Als de brontemperatuur toch te veel daalt, kan de aardwarmte onder de stal worden benut . Lankhoorn: ‘Een bijkomend effect van deze warmteoverdracht is een verlaging van de geur- en ammoniakuitstoot. Doordat er in het voorjaar minder mest hoeft te worden uitgereden wordt het milieu minder belast.’

Reageer op dit artikel