nieuws

Limburg stimuleert afkoppelen water

bouwbreed Premium

roermond – Limburg gaat regenwater afkoppelen van verhard oppervlak en heeft daarvoor geld gereserveerd. De financiële tegemoetkoming moet bevorderen dat rioolstelsels en inrichtingen voor zuivering van afvalwater minder worden belast en het regenwater nuttig wordt gebruikt.

Van onze redactie techniekDe regeling is ingesteld door het Zuiveringschap Limburg, de provincie Limburg en de waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei. Het is uniek in Nederland dat in Limburg zowel de provincie als de waterbeheerders financiële steun geven als hemelwater dat op verhard oppervlak valt niet meer naar het riool wordt afgevoerd. “Dit zogenoemde afkoppelen levert belangrijke milieuvoordelen”, zegt een woordvoerder van het Zuiveringschap Limburg (ZL) in Roermond. “Het moet wel goed gebeuren om nieuwe milieuproblemen door het lozen of infiltreren van hemelwater met daarin voorkomende verontreinigingen te voorkomen.” Gemeenten kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage als projecten meer dan 2500 vierkante meter afgekoppeld verhard oppervlak tellen. Een gemeente die wil afkoppelen, kan bij het ZL terecht voor een subsidie van 3,60 euro per vierkante meter verhard oppervlak. Dat geld komt van de provincie en het ZL. Daarbovenop kunnen nog subsidies van de beide Limburgse waterschappen komen. In totaal stelt de provincie een subsidie beschikbaar van 544.500 euro.

Verwerken

Jaarlijks verdwijnen er miljarden liters water relatief schoon regenwater in het riool. Om al dat extra ‘schone’ water behoorlijk te kunnen verwerken, kunnen bij hevige regenval de rioolsystemen overbelast raken waardoor ongezuiverd afvalwater op het oppervlaktewater terecht komt. Al het extra water in het riool zorgt er bij de afvalwaterzuiveringsinrichting bovendien voor dat het zuiveringsproces minder goed verloopt. Het afgekoppelde regenwater kan worden geïnfiltreerd, hergebruikt of geloosd. Bij infiltreren komt het regenwater ten goede aan het grondwater en is daarmee grondstof voor drinkwater. Wordt het regenwater opgevangen, dan kan het dienen voor bijvoorbeeld toiletspoeling of besproeien van tuinen. De mogelijkheden voor het toepassen van systemen voor hergebruik zijn in beginsel bepaald door de bouwtechnische aspecten en niet door de grondwaterstanden of grondopbouw. Lozen op oppervlaktewater of op de riolering zal in beeld komen als andere manieren niet mogelijk zijn.

Reageer op dit artikel