nieuws

Leiden wil snel gaan bouwen op vuile grond

bouwbreed

den haag – De gemeente Leiden heeft haast met de ontwikkeling van Vinex-locatie Roomburg. Dit bleek bij de Raad van State waar provincie en gemeente het bestemmingsplan verdedigden.

Hoe het zit met de sanering van de voormalige vuilstortplaats is nog onderwerp van discussie. Daarover lijken gemeente en provincie stukken minder ongerust dan regiobewoners. Het gemeentebestuur bekijkt het zakelijk: ‘Er is niet alleen dringend behoefte aan nieuwe woningen in de regio. Leiden staat ook een financiële strop te wachten als de Vinex-subsidie wordt misgelopen’. Dat laatste was vooral een zorg voor wethouder Hillebrand die met diverse adviseurs en medewerkers ter zitting verscheen. Dat er snel woningen moeten komen is voor gemeente én bewoners helder. De vraag is alleen of de gemeente wel zorgvuldig te werk gaat. Illustratief is het pleit van een voormalig gemeentemedewerker die destijds leiding gaf aan de afdekking van de vuilstort. ‘Ik vind dat ik alles moet doen om te voorkomen dat later wordt gezegd dat ik niet heb gewaarschuwd’, aldus deze pleiter na afloop van de zitting. ‘Op de vuilstortplaats ligt ook bedrijfsafval. Het enige wat er niet mocht worden gestort waren kadavers en auto’s. Afgraven en afvoeren is de enige acceptabele oplossing.’ De bewoners hebben geen enkel vertrouwen in de door gemeente en provincie voorgestane ‘monitoring’. ‘Wat als ze over een paar jaar vaststellen dat het misgaat? Wat wordt er dan gedaan? Alle woningen weer slopen?’ De voorzitter van de Raad van State dacht met de bezorgde bewoners mee. ‘Is bij de planvorming rekening gehouden met veranderingen in het grondwatersysteem? Bijvoorbeeld door de verdiepte A4 nabij het plangebied of de geprojecteerde hoogbouw?’ De gemeente wist te melden ‘dat de provincie op de hoogte is van verzinking van de A4 bij goedkeuring van het plan’. De provincie op haar beurt heeft alle vertrouwen in de aanpak van de gemeente. De provincie heeft formeel nog geen goedkeuring aan het plan gegeven, deze ontstond ‘van rechtswege’ omdat de provincie termijnen had laten verstrijken. De bewoners vestigen hun hoop op de Raad van State die hen eerder in deze kwestie in het gelijk stelde. Uitspraak over enkele weken.

Reageer op dit artikel